La coeducació a l'escola bressol municipal

Acció formativa

La coeducació a l'escola bressol municipal

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educadora o de l'equip directiu d'una escoles bressol municipal
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

La coeducació en la petita infància: un espai clau de socialització.Projecte de Centre. Funcionament i organització interna en clau de gènere.Línies d’intervenció coeducativa a les escoles bressol i pautes d’observació.El rol de l’educadora: revisió interna, llenguatge i intervenció en la petita infància.Treball amb les famílies: la socialització per la diversitat sexual i afectiva.Bones pràctiques. Eines i Recursos.

Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.Formar i sensibilitzar a l’equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.Dotar d’eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.Oferir metodologies per l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Exposicions teòriques amb activitats pràctiques
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència