La participació ciutadana i la protecció de dades personals

Acció formativa

La participació ciutadana i la protecció de dades personals

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
• Conèixer els conceptes bàsics i tenir una mínima experiència en les pràctiques relacionades amb el món de la participació ciutadana.• S’acceptaran un màxim de dos participants per ens local.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Què és la protecció de dades? Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).• La protecció de dades i la seva relació amb la Llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana i amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.•Aplicació de la protecció de dades en la gestió de la participació ciutadana: teixit associatiu, ús del padró, missatgeria electrònica, l’ús del núvol i les xarxes socials.• Obligacions que comporta per als ajuntaments la seva adequació.• Règim sancionador i les autoritats de control.• Altres obligacions d'interès: la LSSI.

Conèixer els aspectes bàsics de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal i la seva aplicació en els processos i espais de participació ciutadana i, en general, en tots aquells projectes municipals on la ciutadania està implicada.

Sessions bàsicament teòriques amb la possibilitat de participar a través de comentaris i preguntes a la docent.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana