Programes de foment de la participació ciutadana
Definició

Fomentar, dissenyar, planificar i avaluar el conjunt d’actuacions que les diferents àrees de l’ajuntament impulsin i fomentin metodologies de participació ciutadana en la definició i avaluació de les polítiques públiques impulsades.

La competencia implica ...
Bases fenomenològiques: concepte de participació ciutadana en les administracions locals.
Bases sociològiques: transformacions i evolucions socials. Govern obert i governança participativa des d'una visió participativa, diversa i multicultural.
Principis d’actuació en l'acció comunitària i en la participació ciutadana.
Característiques diferencials dels projectes de participació ciutadana.
Espai públic i participació ciutadana.
Metodologies i tècniques de participació ciutadana: investigació-acció, ciutadania 2.0, etc.
Psicologia de grups i col·lectius humans.
Sistemes d’indicadors de participació ciutadana.
Coneixement de referències i experiències reeixides en el foment de la participació ciutadana.

38 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Tots els municipis tenen dades, però, quines són les dades rellevants? sabem on trobar-les? com tractar-les per prendre decisions participatives més encertades? L’objectiu d’aquest curs és dotar als processos participatius d’eines per fer-los més efectius i intel·ligents a través de dades dels nostres municipis.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir coneixements avançats per a la gestió i administració de la plataforma digital de participació ciutadana Plataforma Participa311, basada en programari Decidim.
• Conèixer els mòduls i funcionalitats de personalització de la interfície per millorar l’experiència de l’usuari.
• Fomentar la cultura participativa a partir dels canals i eines de comunicació, interacció i deliberació que ofereix la plataforma.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer/aproximar-se al concepte “retiment de comptes” i entendre la seva importància.
• Conèixer de quines maneres i en quin moment es pot dur a terme.
• Compartir experiències i pràctiques municipals.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la participació ciutadana, mitjançant:

• Conèixer els elements bàsics del concepte de participació ciutadana i el seu emmarcament en l'àmbit local.
• Identificar algunes eines i mecanismes de millora dels governs locals en l'àmbit de la participació ciutadana.
• Identificar com introduir la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques Públiques.
• Compartir experiències i pràctiques municipals.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Formar de manera integral a professionals de les administracions locals en l’àmbit de la participació ciutadana, mitjançant:

• Conèixer els elements bàsics del concepte de participació ciutadana i el seu emmarcament en l'àmbit local.
• Identificar algunes eines i mecanismes de millora dels governs locals en l'àmbit de la participació ciutadana.
• Identificar com introduir la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques Públiques.
• Compartir experiències i pràctiques municipals.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre a comunicar d’una manera més creativa i més participativa per a accions de participació ciutadana.
• Conèixer les tècniques de storytelling o la construcció d’un relat, una de les tècniques més efectives per crear una campanya.
• Conèixer la comunicació participativa: tallers, tècniques i dinàmiques per construir una comunicació de forma participativa que permeti generar campanyes més plurals i representatives.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer algunes tècniques de dinamització de grups aplicables en el marc de processos i espais de participació.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les especificitats de la dinamització online, en què se semblen i en què es diferencien de la dinamització de grups presencial? Què ens poden aportar aquests canals per a la participació ciutadana?
• Conèixer una sèrie d’eines de dinamització virtual per a la participació ciutadana.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Tenir un primer contacte pràctic amb el design thinking i el disseny de serveis aplicat al serveis i a les polítiques públiques.
• Conèixer experiències de redisseny de serveis públics amb la participació de personal municipal i de ciutadania.
• Entendre com el punt de vista i les eines de disseny de serveis contribueixen a fer els processos participatius més efectius i més inclusius.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer algunes de les tècniques gràfiques que es poden utilitzar en el marc de processos i espais de participació ciutadana, i per a quins objectius es poden fer servir.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir un conjunt d’eines diverses que puguin ser útils per a l’avaluació de diferents processos i espais formals de participació ciutadana.

Canal
Videoformació
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació. Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà. Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana. . S’analitzaran i posaran en context:• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació. . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets . Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual * Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II) . Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:• Diversitat funcional• Neurodivergència (salut mental)• Diversitat d’edat (joves, gent gran) . Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.. Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Saber quines són les eines de gestió estratègica de les diferents etapes del mandat (des de la presa de possessió fins a les eleccions següents) i quines són les dinàmiques de participació que cal desenvolupar en cada etapa.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar els recursos per acompanyar la reflexió, planificació, posada en pràctica i avaluació d’un cicle de treball col·laboratiu amb les xarxes ciutadanes per abordar problemes i reptes en l’àmbit local.

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics del Govern obert i algunes aplicacions pràctiques que existeixen actualment en l’àmbit local.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aquesta formació té com a objectiu general reflexionar i proporcionar eines als tècnics i tècniques municipals per construir xarxes entre entitats i el treball conjunt (sinèrgies) entre aquestes i els ens locals.
• Els objectius específics són aportar eines pràctiques per:

Enfortir vincles entre els interlocutors des de la confiança
Obrir espais de transparència i reconeixement mutu
Crear perspectives i marcs de referència que beneficien a tothom
Impulsar sinergies i complicitats entre membres de la xarxa
Establir dinàmiques de treball constructives, eficaces i amables
Adquirir un llenguatge compartit
Impulsar l’apoderament col·lectiu i personal
Aflorar nous projectes pel bé comú.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

El joc, i les seves diferents maneres de viure’l i ’aplicar-lo, es mostra com un rellevant element de motivació que ens mena a l’acció i que pot aconseguir un impacte significatiu en les persones i en les organitzacions. En aquest sentit, el curs respondrà a la pregunta: com podem innovar introduint tècniques de gamificació per promoure i dinamitzar la participació ciutadana?

Objectius
• Obrir la mirada al poder transformador del joc i prendre consciència que la pedagogia lúdica, més enllà d’un recurs, una metodologia o una estratègia, és una actitud vital clau en la participació.
• Identificar les diferents maneres d’aplicar joc (punt lúdic, gamificació, serious games, dinàmiques lúdiques i jocs) per tal de dotar als participants d’eines i models que els permetin incloure’ls als processos de participació i en la dinamització d’equips (consells i altres organismes)
• Conèixer la metodologia pròpia de la pedagogia lúdica i aplicar-la als processos de participació: actitud lúdica convertida en acció, reflexió i transferència.
• Compartir recursos que facilitin la ideació i dinamització d’espais i accions de participació ciutadana.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre:
• la participació ciutadana en el context actual i els reptes que tenim actualment per avançar en el treball col·laboratiu a l'hora de governar i millorar els municipis.
• com introduir la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques públiques.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L'objectiu de la jornada és l’intercanvi d’experiències adreçades a personal tècnic dels ens locals, amb l’objectiu de tractar temes d’actualitat al voltant de la participació ciutadana i que preocupen especialment els responsables dels ens locals.

Es pretén tractar temes nous que estan sorgint, que preocupen els ajuntaments i que cal fer-les front. Es tracta de temàtiques innovadores i actuals que estan molt presents entre l’opinió pública.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Conèixer els elements bàsics del concepte de participació ciutadana en el context actual i el seu emmarcament en l’àmbit local.
•Identificar algunes eines i mecanismes de millora dels governs locals en l’àmbit de la participació ciutadana.
•Identificar certes necessitats formatives, recursos i reptes que són necessaris per part dels governs locals.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el paper de cada actor dins un procés de participació a nivell intern de l'ajuntament per tal de gestionar els processos de manera eficient i amb la màxima transversalitat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Millorar la representativitat dels grups en participació ciutadana des d'una mirada inclusiva, especificant les necessitats i perspectives diverses i interseccionals.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L'objectiu és fer una reflexió a dos nivells sobre com introduir la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques públiques:
• un primer nivell, més general, sobre l'evolució històrica de la participació ciutadana, en el context actual i els reptes que tenim per avançar en el treball col·laboratiu a l'hora de governar i millorar els municipis.
• un segon nivell, més pràctic, sobre com abordar àmbits com la gestió de la crisi o el disseny d'equipaments i espais públics amb la participació de diferents agents.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els aspectes bàsics de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i la seva aplicació en els processos i espais de participació ciutadana i, en general, en tots aquells projectes municipals on la ciutadania està implicada.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
• Conèixer estratègies i eines per implicar els diferents agents locals del territori en el desplegament de la innovació verda, social i digital per tal que promoguin el desenvolupament econòmic local des d’una perspectiva sostenible i puguin orientar millor les seves prioritats de promoció econòmica.

Objectius específics:
• Presentar el marc internacional del desenvolupament econòmic local: NextGenerationEU, Pacte Verd Europeu (New Green Deal), ODS i Agenda 2030, Horizon Europe 21-27.
• Alinear innovació i ciutadania amb els ODS, amb el Programa Horizon Europe 21-27 i amb les Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.
• Conèixer els reptes de la societat digital com a societat del coneixement.
• Aprendre a crear narratives per al desplegament de la innovació social, verda i digital.
• Aprendre a dissenyar ecosistemes d’innovació i a fomentar la participació social en el desenvolupament local.
• Conèixer experiències i afavorir l’intercanvi de casos pràctics entre les persones participants.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Tots els municipis tenen dades, però, quines són les dades rellevants? sabem on trobar-les? com tractar-les per prendre decisions participatives més encertades?

• L’objectiu d’aquest curs és dotar als processos participatius d’eines per fer-los més efectius i intel·ligents a través de dades dels nostres municipis.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i apropar-se a noves tècniques i metodologies per a l'impuls i el foment de la participació ciutadana, tenint en compte les diferents fases del treball participat amb la ciutadania.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Ser capaços de definir què s’entén per “béns comuns” en l’àmbit local.
2. Saber identificar els principis que caracteritzen els béns comuns.
3. Reflexionar al voltant de possibles models de gestió dels béns comuns en l’àmbit local.
4. Familiaritzar-se amb el concepte de la “governança adaptativa dels béns comuns” en sistemes complexos.
5. Descobrir casos pràctics on s’estan aplicant diferents models de gestió des de l’administració local.
6. Capacitar als/les tècnics/ques i responsables municipals de noves maneres de gestionar els béns comuns.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer la plataforma per gestionar espais de participació online.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir els coneixements bàsics per a la gestió i administració de la plataforma digital de participació ciutadana Plataforma Participa311, basada en programari Decidim.
• Conèixer els mecanismes i espais de participació que ofereix aquest programari.
• Conèixer el taulell d'administració i aprendre a gestionar els aspectes bàsics.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir els coneixements bàsics per a la gestió i administració de la plataforma digital de participació ciutadana Plataforma Participa311, basada en programari Decidim.
• Conèixer els mecanismes i espais de participació que ofereix aquest programari.
• Conèixer el taulell d'administració i aprendre a gestionar els aspectes bàsics.

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb el pressupostos participatius per implementar un procés participatiu d'aquest tipus.
• Identificar els elements claus per a una bona pràctica de pressupostos participatius.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Donar a conèixer els procediments i mecanismes per a la promoció, gestió i execució d'un procés de consulta ciutadana amb la convocatòria d'una consulta popular no referendària.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

La comunicació de l’Administració Pública cap a la ciutadania ha passat de ser unidireccional a bidireccional. Els ciutadans han trobat nous canals per expressar-se i ho fan a través de les xarxes socials. Però, sabem exactament tot el que diuen de nosaltres? Com podem detectar els problemes i necessitats, i donar solucions si no escoltem el que diuen?

• Adquirir eines i tècniques bàsiques per fer escolta activa a les xarxes per poder donar resposta als ciutadans.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre per què el relat és una forma de coneixement magnètica i aprofundir, a través d'exemples inspiradors i dinàmiques creatives, quins són els mecanismes de creació de relat per comunicar projectes de participació ciutadana.
• Aprendre les fases i tècniques per construir una estratègia de storytelling que generi impacte i convidi a la participació.
• Aprendre que el format, els canals, els materials i les accions també són claus per crear relat i campanyes creatives. Aprendre a través d'exemples recursos per fer relat a través del web, el vídeo, la música, el joc, la visualitat...
• Aprendre recursos per crear claims, lemes i altres crides i recursos per crear jocs de paraules, per treballar l'humor, el llenguatge clar i inclusiu.
• Aprendre dinàmiques per fer campanyes comunicatives des de la fase d'ideació: Camins creatius i taller d'ADN.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• L'objectiu de la sessió és l’intercanvi d’experiències adreçades a personal tècnic dels ens locals, amb l’objectiu de tractar temes d’actualitat al voltant de la participació ciutadana i que preocupen especialment els responsables dels ens locals. Es pretén tractar temes nous que estan sorgint, preocupen els ajuntaments i que cal fer-los front. Es tracta de temàtiques innovadores i actuals que estan molt presents entre l’opinió pública.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer un instrument de participació ciutadana.
• Identificar en quin moment dins del procés de participació és adient utilitzar un quadern de debat.
• Saber quin ha de ser el contingut i l’estructura d’un quadern de debat.
• Dissenyar un quadern de debat participatiu.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer l'ús bàsic de les xarxes socials i internet en el marc dels processos de participació per tal de gestionar-les o fer un encàrrec adequat.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h