Programes de foment de la participació ciutadana

37 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Tots els municipis tenen dades, però, quines són les dades rellevants? sabem on trobar-les? com tractar-les per prendre decisions participatives més encertades? L’objectiu d’aquest curs és dotar als processos participatius d’eines per fer-los més efectius i intel·ligents a través de dades dels nostres municipis.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Aprendre noves formes de comunicació destinades a la participació ciutadana: innovadores i fàcils de realitzar.Millorar l’impacte de la comunicació al llarg de tot el procés participatiu: en les convocatòries, en el seguiment, en la devolució final de la informació i en la rendició de comptes.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Aprendre a comunicar d’una manera més creativa i més participativa per a accions de participació ciutadana. Conèixer les tècniques d’storytelling o la construcció d’un relat, una de les tècniques més efectives per crear una campanya. Conèixer la comunicació participativa: tallers, tècniques i dinàmiques per construir una comunicació de forma participativa que permeti generar campanyes més plurals i representatives.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer algunes tècniques de dinamització de grups aplicables en el marc de processos i espais de participació.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Conèixer les especificitats de la dinamització online, en què se semblen i en què es diferencien de la dinamització de grups presencial? Què ens poden aportar aquests canals per a la participació ciutadana? 2. Conèixer una sèrie d’eines de dinamització virtual per a la participació ciutadana

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Tenir un primer contacte pràctic amb el design thinking i el disseny de serveis aplicat al serveis i a les polítiques públiques.Conèixer experiències de redisseny de serveis públics amb la participació de personal municipal i de ciutadania.Entendre com el punt de vista i les eines de disseny de serveis contribueixen a fer els processos participatius més efectius i més inclusius.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements teòrics sobre com comunicar a través del vídeo en l’àmbit de la participació ciutadana. . Adquirir coneixements pràctics sobre l’enregistrament de material audiovisual de cara a l’editatge de vídeos breus en l’àmbit de la participació ciutadana. . Adquirir coneixements pràctics i criteri propi sobre narrativa audiovisual a través de la gravació amb el mòbil. . Adquirir coneixements pràctics sobre editatge on line . Adquirir coneixements pràctics sobre postproducció i editatge final.

Videoformació
Durada
13,0 h
Acció formativa

. Conèixer algunes de les tècniques gràfiques que es poden utilitzar en el marc de processos i espais de participació ciutadana i per a quins objectius es poden fer servir.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Adquirir un conjunt d’eines diverses que puguin ser útils per a l’avaluació de diferents processos i espais formals de participació ciutadana.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació.Analitzar i posar en context els diferents eixos de diversitat i com es combinenAnalitzar les estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació.Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets.Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual: Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades), diversitat de gènere, diversitat funcional, neurodivergències (salut mental) i diversitat d’edats.Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació. Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà. Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana. . S’analitzaran i posaran en context:• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació. . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets . Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual * Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II) . Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:• Diversitat funcional• Neurodivergència (salut mental)• Diversitat d’edat (joves, gent gran) . Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.. Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Saber quines són les eines de gestió estratègica de les diferents etapes del mandat (des de la presa de possessió fins a les eleccions següents), i quines són les dinàmiques de participació que cal desenvolupar en cada etapa.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre com comunicar a través del vídeo en l’àmbit de la participació ciutadana.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Conèixer els conceptes bàsics del Govern obert i algunes aplicacions pràctiques que existeixen actualment en l’àmbit local.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Reconèixer els reptes de les xarxes associatives i el paper des de les administracions locals. . Conèixer com afavorir una narrativa comuna al grup. . Conèixer propostes de millora en el treball cocreatiu amb les xarxes associatives. . Oferir propostes mediadores per afrontar conflictes. . Detectar i acollir les necessitats “emocionals” de cada col·lectiu. . Conèixer eines de la comunicació útilsque faciliten la cohesió de grup, tant de comunicació interna com de comunicació externa. . Identificar moments de tancament i oportunitats per fer visible acords.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Aquesta formació té com a objectiu general reflexionar i proporcionar eines als tècnics i tècniques municipals per construir xarxes entre entitats i treball conjunt (sinèrgies) entre aquestes i els ens locals.Els objectius específics són aportar eines pràctiques per:. Enfortir vincles entre els interlocutors des de la confiança. Obrir espais de transparència i reconeixement mutu. Crear perspectives i marcs de referència que beneficien a tothom. Impulsar sinergies i complicitats entre membres de la xarxa. Establir dinàmiques de treball constructives, eficaces i amables. Adquirir un llenguatge compartit. Impulsar l’apoderament col·lectiu i personal. Aflorar nous projectes pel bé comú

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

El joc, i les seves diferents maneres de viure’l i ’aplicar-lo, es mostra com un rellevant element de motivació que ens mena a l’acció i que pot aconseguir un impacte significatiu en les persones i en les organitzacions.En aquest sentit, el curs respondrà a la pregunta: Com podem innovar introduint tècniques de gamificació per promoure i dinamitzar la participació ciutadana?Com a objectius ens proposem: Obrir la mirada al poder transformador del joc i prendre consciència que la pedagogia lúdica, més enllà d’un recurs, una metodologia o una estratègia, és una actitud vital, clau en la participació. Identificar les diferents maneres d’aplicar joc (punt lúdic, gamificació, serious games, dinàmiques lúdiques i jocs) per tal de dotar als participants d’eines i models que els permetin incloure’ls processos de participació i en la dinamització d’equips (consells i altres organismes) Conèixer la metodologia pròpia de la pedagogia lúdica i aplicar-la als processos de participació: actitud lúdica convertida en acció, reflexió i transferència. Compartir recursos que facilitin la ideació i dinamització d’espais i accions de participació ciutadana.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la innovació ciutadana i reflexionar sobre les implicacions polítiques, econòmiques i culturals que aquesta pot tenir en el món local.

• Conèixer algunes experiències de foment de la innovació ciutadana per part de les administracions públiques.

• Identificar els reptes i contradiccions amb les que es troben els ens locals i la ciutadania en la innovació ciutadana i la participació democràtica.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre:
. La participació ciutadana en el context actual i els reptes que tenim
actualment per avançar en el treball col·laboratiu a l'hora de governar i millorar
els municipis.
. Com introduir la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques
públiques

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

L'objectiu de la jornada és l’intercanvi d’experiències adreçades a personal tècnic dels ens locals, amb l’objectiu de tractar temes d’actualitat al voltant de la participació ciutadana i que preocupen especialment els responsables dels ens locals. Es pretén tractar temes nous que estan sorgint, preocupen els ajuntaments i que cal fer-los front. Es tracta de temàtiques innovadores i actuals que estan molt presents entre l’opinió pública.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

•Conèixer els elements bàsics del concepte de participació ciutadana en el context actual i el seu emmarcament en l’àmbit local.•Identificar algunes eines i mecanismes de millora dels governs locals en l’àmbit de la participació ciutadana.•Identificar certes necessitats formatives, recursos i reptes que són necessaris per part dels governs locals.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Conèixer el paper de cada actor dins un procés de participació a nivell intern de l'ajuntament per tal de gestionar els processos de manera eficient i amb la màxima transversalitat.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Millorar la representativitat dels grups en participació ciutadana des d'una mirada inclusiva, especificant les necessitats i perspectives diverses i interseccionals.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

L'objectiu és fer una reflexió a dos nivells sobre com introduïr la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques públiques:. un primer nivell, més general, sobre l'evolució històrica de la participació ciutadana, en el context actual i els reptes que tenim actualment per avançar en el treball col·laboratiu a l'hora de governar i millorar els municipis.. un nivell més pràctic, sobre com abordar àmbits com la gestió de la crisi o el disseny d'equipaments i espais públics amb la participació de diferents agents.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer els aspectes bàsics de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i la seva aplicació en els processos i espais de participació ciutadana i, en general, en tots aquells projectes municipals on la ciutadania està implicada

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

L’objectiu general del curs és:
. Conèixer estratègies i eines per implicar els diferents agents locals del territori en el desplegament de la innovació verda, social i digital per tal que promoguin el desenvolupament econòmic local des d’una perspectiva sostenible i puguin orientar millor les seves prioritats de promoció econòmica.
Els objectius específics del curs són:
. Presentar el marc internacional del desenvolupament econòmic local: NextGenerationEU, Pacte Verd Europeu (New Green Deal), ODS i Agenda 2030, Horizon Europe 21-27...
. Alinear innovació i ciutadania amb els ODS, amb el Programa Horizon Europe 21-27 i amb les Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.
. Conèixer els reptes de la societat digital com a societat del coneixement.
. Aprendre a crear narratives per al desplegament de la innovació social, verda i digital
. Aprendre a dissenyar ecosistemes d’innovació i a fomentar la participació social en el desenvolupament local.
. Conèixer experiències i afavorir l’intercanvi de casos pràctics entre les persones participants al curs.

Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

Conèixer i reflexionar sobre el perquè, el què i el com de les consultes ciutadanes locals. Conèixer i entendre els orígens, les pràctiques i els resultats de les consultes ciutadanes que s’estan desenvolupant en els municipis catalans.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Tots els municipis tenen dades, però, quines són les dades rellevants? sabem on trobar-les? com tractar-les per prendre decisions participatives més encertades? L’objectiu d’aquest curs és dotar als processos participatius d’eines per fer-los més efectius i intel·ligents a través de dades dels nostres municipis.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer i apropar-se, a noves tècniques i metodologies per a l'impuls i el foment de la participació ciutadana, tenint en compte les diferents fases del treball participat amb la ciutadania.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

1.Ser capaços de definir què s’entén perbéns comuns” en l’àmbit local.2.Saber identificar els principis que caracteritzen els éens comuns.3.Reflexionar al voltant de possibles models de gestió delsbéns comuns” en l’àmbit local.4.Familiaritzar-se amb el concepte de la governança adaptativa dels “éns comuns” en sistemes complexos.5.Descobrir casos pràctics on s’estan aplicant diferents models de gestió des de l’administració local.6.Capacitar als/les tècnics/ques i responsables municipals de noves maneres de gestionar els “béns comuns”.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer la plataforma per gestionar espais de participació online.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb el pressupostos participatius per implementar un procés participatiu d'aquest tipus-
Identificar els elements claus per a una bona pràctica de pressupostos participatius.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer els procediments i mecanismes per a la promoció, gestió i execució d'un procés de consulta ciutadana amb la convocatòria d'una consulta popular no refrendària.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

La comunicació de l’Administració Pública cap a la ciutadania ha passat de ser unidireccional a bidireccional. Els ciutadans han trobat nous canals per expressar-se i ho fan a través de les xxss. Però, sabem exactament tot el que diuen de nosaltres? Com podem detectar els problemes i necessitats, i donar solucions, si no escoltem el que diuen? Adquirir eines i tècniques bàsiques per fer escolta activa a les xxss per poder donar resposta als ciutadans.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

L'objectiu de la sessió és l’intercanvi d’experiències adreçades a personal tècnic dels ens locals, amb l’objectiu de tractar temes d’actualitat al voltant de la participació ciutadana i que preocupen especialment els responsables dels ens locals. Es pretén tractar temes nous que estan sorgint, preocupen els ajuntaments i que cal fer-los front. Es tracta de temàtiques innovadores i actuals que estan molt presents entre l’opinió pública.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Conèixer i experimentar amb noves tècniques d’innovació, dinàmiques amenes que permeten gestionar una reunió.Capacitar a treballadors i treballadores públiques en noves metodologies per a la dinamització de tallers i sessions de debat col·lectiu i creativitat social.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer l'ús bàsic de les xarxes socials i internet en el marc dels processos de participació per tal de gestionar-les o fer un encàrrec adequat.

Presencial
Durada
10,0 h