Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

Acció formativa

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
S'adreça a educadors/es i equips directius d'escoles bressol municipals de gestió directa.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
8 h
Presencial
8 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Conceptes bàsics previs: Identificar els perills que ens envolten: Concepte de perill. Conceptes d'autoprotecció i prevenció.
- Concepte de PAS (Protegir, Avisar, Socórrer)/Cadena de supervivència: Concepte del PAS. Situacions de risc vital imminent i a actuar segons els protocols establerts. Concepte de la cadena de supervivència i la importància de cada anella.
- SVB (Suport Vital Bàsic): Maniobres de reanimació cardiopulmonar segons el protocol vigent de l’European Resuscitation Council. Maniobres de desobstrucció de la via aèria i el protocol a seguir en grans hemorràgies.
- Actuació davant d’urgències comunes en l’àmbit educatiu i organització: Conceptes de cures bàsiques i immobilitzacions. Exposició de casos reals i com actuar.

- Identificar els perills que ens envolten. Entendre el concepte de prevenció i aplicar-lo correctament. Ser capaç d'identificar una situació de perill i alertar-la correctament. Entendre el concepte genèric del PAS (Protegir, Avisar, Socórrer).
- Ser capaç de realitzar el PAS en casos reals.
- Adquirir els recursos necessaris per actuar en les situacions d'emergència més comunes.
- Saber realitzar les tècniques de SVB (Suport Vital Bàsic) incloent RCP (Reanimació Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany) i PLS (Posició Lateral de Seguretat).
- Saber aplicar els diferents protocols.
- Actuar correctament en les situacions d’urgència que es puguin produir en l’àmbit educatiu.

Formació amb una part de continguts teòrics i una altra d’exercicis pràctics.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Els assistents hauran de fer una prova al final de la jornada que tindrà una part teòrica i una part pràctica. A més del “faig constar d’assistència” es lliurarà un diploma oficial de primers auxilis a les persones que superin la prova final.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula