Processos de consulta popular no referendària

Acció formativa

Processos de consulta popular no referendària

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Conèixer els conceptes bàsics i tenir experiència en les pràctiques relacionades amb el món de la participació ciutadana i el govern obert. S'acceptaran màxim dos participants per ens local.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Marc normatiu de les consultes populars no refrendàries: caracteristiques i limitacions de l'exercici de consulta popular. Definició de l'àmbit de consulta: casos típics i sistemes de determinacio de preguntes i opcions. Creació d'òrgans ad-hoc per a la gestió de l'exercici de consulta popular. Determinació sectorial del cens. Drets de participació en la consulta: garanties democràtiques del procés. Eines TIC per a la promoció de la consulta mitjançant eines electròniques.

Donar a conèixer els procediments i mecanismes per a la promoció, gestió i execució d'un procés de consulta ciutadana amb la convocatòria d'una consulta popular no refrendària.

Teòrica i pràctica
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana