Sessions tècniques en matèria de rehabilitació

Acció formativa

Sessions tècniques en matèria de rehabilitació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic dels serveis d'habitatge dels ens locals, arquitectes, aparelladors o arquitectes tècnics.
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
40
Màxim
50
Canal
Videoformació
Durada:
12,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
12,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Deure de conservació i manteniment.
- La rehabilitació d'edificis en clau energètica.
- Solucions constructives aplicades a les obres de rehabilitació.
- Els fons europeus de recuperació Next Generation.

. Conèixer les tendències actuals en els processos de rehabilitació amb criteris de sostenibilitat mediambiental així com les possibilitats de finançament de les obres de rehabilitació.

Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Gestió de serveis d'habitatge