Gestió de serveis d'habitatge

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Adquirir una visió completa de les diferents situacions anòmales de l'habitatge i la seva regulació- Aprofundir en les eines de gestió i en la seva aplicació més pràctica des de la perspectiva dels serveis locals

Presencial
Durada
60,0 h
Acció formativa

- Adquirir una visió completa de les diferents situacions anòmales de l'habitatge i de la seva regulació. - Aprofundir en les eines de gestió i en la seva aplicació, més pràctica, des de la perspectiva dels serveis locals.

Videoformació amb aula virtual
Durada
42,0 h
Acció formativa

Adquirir una visió global dels diferents elements i agents que intervenen en la gestió del parc d'habitatges municipal, des de la seva adquisició fins a la seva posada a disposició de la ciutadania, donant eines per conèixer i afrontar la seva gestió integral amb un enfocament teòric i, essencialment, pràctic i des de la perspectiva dels serveis locals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Conèixer i participar en un espai d’intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d’habitatge. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.• Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement.• Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge per promoure la transferibilitat del coneixement- Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d’intermediació hipotecària. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d'intermediació hipotecària. - Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Conèixer, a nivell bàsic, les polítiques públiques en matèria d'habitatge que es poden dur a terme des de l'àmbit local, descrivint tant la normativa sectorial que regula l'habitatge com les eines i instruments de que disposen els ens locals per a programar, desenvolupar i gestionar les actuacions dirigides a fer efectiu el dret a l'habitatge.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Adquirir coneixements i debatre sobre la situació actual de les polítiques públiques d'habitatge, incidint en les novetats normatives, en les problemàtiques (tant les emergents com les estructurals) i, en definitiva, en totes aquelles qüestions que preocupen al món local relacionades amb l'habitatge.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements i debatre sobre la situació actual de les polítiques públiques d'habitatge, incidint en les novetats normatives, en les problemàtiques (tant les emergents com les estructurals) i en totes aquelles qüestions que preocupen al món local relacionades amb l'habitatge.

Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa

Adquirir una visió completa de la normativa vigent en arrendaments urbans, tenint en compte la necessitat de coneixements teòrics i la seva aplicació més pràctica des de la perspectiva dels serveis locals.

Presencial
Durada
20,0 h