Transparència, accés a la informació, dades obertes: què puc publicar sense por?

Acció formativa
Transparència, accés a la informació, dades obertes: què puc publicar sense por?
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal relacionat amb l'àmbit de la transparència i l’accés a la informació pública.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

* Marc conceptual
* Aspectes a tenir presents
* Bones pràctiques.

• Identificar l'impacte de l'elaboració de documents i ús de dades en els ens locals en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes.
• Conèixer com generar correctament documents administratius per facilitar la transparència i la reutilització.

L’acció formativa serà expositiva i fomentarà la participació dels assistents.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Gestió de processos i e-administració