Treballs en espais confinats

Acció formativa

Treballs en espais confinats

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Grups de 10 participants com a màxim.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
10
Màxim
10
Canal
Presencial
Durada:
8,0 h
Presencial
8,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Contingut teòric: Legislació i Normativa Aplicable. Descripció i parts del sistema anti caigudes (El sistema ABCD del treball en altura). Avaluació de riscos i principis generals de l'acció preventiva. Característiques dels espais confinats. Riscos generals dels espais confinats. Riscos específics dels espais confinats.Mesures preventives bàsiques.Equips de protecció individual en espais confinats.Protocol d'entrada i actuació en cas d'emergència.•Contingut pràctic: Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes vertical conformi EN 353/2.Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes retràctil conformi EN 361.Ús d'ERA, sistemes de fuita, màscares de filtres i detectors de gasos.Instal•lació de trípode o similar conformi EN 795 classe B.Rescat vertical mitjançant dispositiu conforme EN 341.Circuit en espai confinat vertical i horitzontal N. 1.Tècniques d'accés amb suport d'entrada.

• Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.• Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.• Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs en espais confinats.• Conèixer i aplicar el protocol d'entrada, amb l'autorització del treball.• Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció.• Utilitzar, verificar i mantenir l'equip de respiració autònom.• Operar amb el detector de gasos.• Capacitar al treballador per a l'ús i maneig del trípode anti caigudes.

Metodologia mixta incorporant part teorica i part pràctica. Aquesta darrera es conforma com a eix principal de la formació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis