Cerca lliure

S'han trobat 1589 recursos i/o accions formatives
 • Recurs

  El cas mostra un procés de canvi institucional, en particular en una unitat de gestió. El cas et permetrà reconèixer la necessitat i importància d'elaborar un quadre de comandament integral, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i iniciar el procés de disseny dels indicadors.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Quadre de comandament integral per a directius
 • Recurs

  El cas mostra el procés d'elaboració d'un quadre de comandament al Servei Local d'Ocupació. Et permetrà reconèixer la necessitat i importància d'elaborar un quadre de comandament integral, analitzar críticament les decisions preses i iniciar el procés de disseny dels indicadors.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Quadre de comandament integral per a comandaments
 • Recurs

  Aquest cas permet treballar amb profunditat l'aplicació de la teoria situacional del lideratge de Hersey-Blanchard.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics
 • Recurs

  El cas mostra un procés de planificació estratègica per a la creació d'un servei. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació estratègica
 • Recurs

  El cas mostra el procés d'avaluació i control d'aquest servei. Et permetrà avaluar el valor públic per oferir al ciutadà, identificar factors clau de qualitat, definir estratègies de control i desenvolupar metodologies de monitoratge.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Avaluació de serveis
 • Recurs

  El cas et situa en les sessions de taller per realitzar una anàlisi estratègica d'un ajuntament. Et permetrà prendre les decisions més adequades i efectuar l'anàlisi externa del municipi.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a comandaments
 • Recurs

  El cas descriu el projecte de l'Escola de Música Municipal. Et permetrà saber interpretar les necessitats d'avaluació i dissenyar el sistema d'avaluació més adient.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Avaluació de projectes
 • Recurs

  Aquest cas permet analitzar el lideratge i la direcció, detectar errors, diagnosticar i elaborar propostes i solucions a la situació plantejada.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics
 • Recurs

  La resolució del cas et permetrà conèixer el procés de planificació estratègica, identificar les fases en situacions reals, analitzar críticament les decisions preses i proposar solucions adequades, i integrar la planificació estratègica per a una millor gestió de les organitzacions públiques.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació estratègica
 • Recurs

  El cas mostra un procés de planificació orientada a resultats per a la gestió d'una unitat. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, proposar solucions i elaborar part de les accions necessàries de manera adequada.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació orientada a resultats
 • Recurs

  El cas mostra el desenvolupament de la direcció estratègica a l'Agència de Promoció Turística de Puigferri de Mar. Et permetrà desenvolupar i elaborar alguns dels instruments clau per a la direcció estratègica.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció estratègica per a directius públics
 • Recurs

  El cas mostra el procés de lideratge d'un equip ja format. Et permetrà analitzar l'equip a través de la teoria dels estils de direcció de Hersey-Blanchard i dels seus rols; decidir la forma més adequada de dirigir l'equip en el futur; preparar un equip per a una fase d'execució i dissenyar el procediment de comunicació més adequat.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a directius públics