Cerca lliure

S'han trobat 1565 recursos i/o accions formatives
 • Recurs

  El cas mostra el procés d'avaluació i control d'aquest servei. Et permetrà avaluar el valor públic per oferir al ciutadà, identificar factors clau de qualitat, definir estratègies de control i desenvolupar metodologies de monitoratge.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Avaluació de serveis
 • Recurs

  El cas et situa en les sessions de taller per realitzar una anàlisi estratègica d'un ajuntament. Et permetrà prendre les decisions més adequades i efectuar l'anàlisi externa del municipi.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a comandaments
 • Recurs

  El cas descriu el projecte de l'Escola de Música Municipal. Et permetrà saber interpretar les necessitats d'avaluació i dissenyar el sistema d'avaluació més adient.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Avaluació de projectes
 • Recurs

  Aquest cas permet analitzar el lideratge i la direcció, detectar errors, diagnosticar i elaborar propostes i solucions a la situació plantejada.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics
 • Recurs

  La resolució del cas et permetrà conèixer el procés de planificació estratègica, identificar les fases en situacions reals, analitzar críticament les decisions preses i proposar solucions adequades, i integrar la planificació estratègica per a una millor gestió de les organitzacions públiques.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació estratègica
 • Recurs

  El cas mostra un procés de planificació orientada a resultats per a la gestió d'una unitat. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, proposar solucions i elaborar part de les accions necessàries de manera adequada.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació orientada a resultats
 • Recurs

  El cas mostra el desenvolupament de la direcció estratègica a l'Agència de Promoció Turística de Puigferri de Mar. Et permetrà desenvolupar i elaborar alguns dels instruments clau per a la direcció estratègica.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció estratègica per a directius públics
 • Recurs

  El cas mostra el procés de lideratge d'un equip ja format. Et permetrà analitzar l'equip a través de la teoria dels estils de direcció de Hersey-Blanchard i dels seus rols; decidir la forma més adequada de dirigir l'equip en el futur; preparar un equip per a una fase d'execució i dissenyar el procediment de comunicació més adequat.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a directius públics
 • Recurs

  El cas mostra un procés de elaboració d'un quadre de comandament integral per a l'Equip de Govern de l'ajuntament. Et permetrà analitzar les seves fases i les decisions preses, definir estratègies d'implantació de sistemes de control, articular sistemes d'indicadors i elaborar indicadors nous coherents.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Quadre de comandament integral per a directius
 • Recurs

  El cas mostra el procés per definir un sistema de control de la qualitat del Servei de d'Atenció a la Ciutadania a l'Ajuntament de Vilamar. Et permetrà analitzar les seves fases i les decisions preses, determinar estratègies de control, establir metodologies de monitoratge i elaborar indicadors nous coherents.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Quadre de comandament integral per a comandaments
 • Recurs

  L'alfabetització digital implica navegar,cercar i filtrar dades, informació i contingut digital, però també avaluar els resultats i gestionar-los. El recurs identifica els conceptes bàsics que ens cal conèixer i explica les eines i estratègies necessàries perquè el resultat d'aquestes cerques siguin satisfactoris i fiables.
  Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

  Manual
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Gestió de la informació
 • Recurs

  Una administració pública moderna, al servei del ciutadà, s’ha de caracteritzar entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si tenim en comptes que aquestes actuacions s’expressen principalment través del canal escrit, sembla lògic pensar que el tipus de llenguatge que s’utilitza en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

  A més, els documents que concretament s’analitzen en aquests curs, els informes i les propostes de resolucions administratives, tenen una rellevància clau en qualsevol procediment administratiu, ja que reflecteixen les actuacions practicades en les fases d’instrucció, les quals han de ser el resultat d’un procés lògic i jurídic. És per això que el tipus de llenguatge que s’hi utilitzi i la manera com es presenti i organitzi la informació són d’una importància cabdal si es vol aconseguir que la comunicació sigui realment efectiva.

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Redacció d'informes per a tècnics especialistes