La coeducació a l'escola bressol municipal

Acció formativa
La coeducació a l'escola bressol municipal
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser educadora o de l'equip directiu d'una escoles bressol municipal
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 16,0 h | Presencial 16,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• La coeducació en la petita infància: un espai clau de socialització.
• Projecte de Centre. Funcionament i organització interna en clau de gènere.
• Línies d’intervenció coeducativa a les escoles bressol i pautes d’observació.
• El rol de l’educadora: revisió interna, llenguatge i intervenció en la petita infància.
• Treball amb les famílies: la socialització per la diversitat sexual i afectiva.
• Bones pràctiques. Eines i Recursos.

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.
• Formar i sensibilitzar a l’equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.
• Dotar d’eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.
• Oferir metodologies per l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Exposicions teòriques amb activitats pràctiques.
Assistència
Producte de treball
S'avaluarà l'assistència a les sessions i la realització de les activitats.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència