Projectes comunitaris a les Escoles municipals de Música i de les Arts: del concepte a la praxi

Acció formativa
Projectes comunitaris a les Escoles municipals de Música i de les Arts: del concepte a la praxi
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser professor/a d'una escola municipal de música i centres de les arts. Adreçat a un Claustre que vol iniciar o que està iniciant un projecte de comunitat en una EMM, EMD o Centres de les Arts
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Pràctica artística comunitària.
2. Estructura de les classe.
• Distribució del temps.
• Organització de l’espai.
3. Educació emocional.
• D’on partim.
• Educació i benestar emocional.
• Resolució de conflictes.
• Educar des de la consciència.
• Relacions personals.
4. Gestió del grup.
• El silenci dins l’aula.
• Rols dins el grup.
• El lideratge del professorat.

• Oferir idees clau per a estructurar, planificar i implementar projectes comunitaris amb les diferents arts, especialment teatre, música i dansa de forma competent.
• Dotar de recursos didàctics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una forma cooperativa, significativa i funcional.

A través de docents amb experiència en els continguts proposats es treballarà tant amb tot el grup com per grups. La formació serà activa (experienciar), reflexiva (el per què treballar d’una o altra manera) i propositiva (a partir de l’experiència)
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència