Activitats de gestió ambiental
Definició

Analitzar, definir, planificar i desplegar el conjunt de projectes i d’actuacions que, associats a diferents vectors ambientals i actuant de manera integrada, han de permetre als ajuntaments de la província desplegar al seus municipis programes de gestió ambiental, avaluant-ne els seus resultats.

La competencia implica ...
Bases teòriques de la gestió ambiental.
Marc legal: europeu, nacional i autonòmic. Competències municipals.
Programes d’intervenció per a la millora de la qualitat acústica ambiental.
Avaluacions dels camps electromagnètics (línies elèctriques, antenes de telefonia mòbil, etc.).
Programes d’intervenció per al control de la qualitat de l'aire ambiental.
Control de l'estanquitat de la xarxa urbana d'aigua domiciliària.
Qualitat de les aigües continentals no tractades (fonts, rius, etc.).
Definició i aplicació de criteris mediambientals en els programes d’actuació municipal: sostenibilitat dels espais verds municipals, recollida selectiva porta a porta, gestió del servei de neteja viària, etc.
Projectes europeus ambientals: criteris per a la seva elaboració i fons de finançament.
Coneixement de referències i experiències reeixides municipals en matèria mediambiental.

15 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2145.jpg

En el marc del IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local celebrat el 19 de febrer del 2019 al Món Sant Benet, es va disposar d’un espai de networking, amb l’objectiu de mostrar experiències, connectar interessos, compartir reptes i necessitats i trobar oportunitats de solució per a la gestió de l’energia i de residus, per tal de contribuir, des de la gestió municipal a frenar els efectes del canvi climàtic.

Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2151.jpg

El document inclou una proposta d'articulat per incorporar com a ordenança tipus per a la gestió dels horts sostenibles de titularitat municipal i una llista de bones pràctiques ecològiques en els horts municipals.

La proposta s'ha desenvolupat a partir d'un esborrany dels continguts exposats al cicle de "Tallers d'introducció a l'agricultura ecològica aplicada als horts" duts a terme per la Comissió d'Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2148.jpg

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2118.jpg

En aquest document s’hi defineixen i caracteritzen les principals tipologies de zones de la infraestructura verda local a partir de la cartografia dels serveis dels ecosistemes i de la vocació i potencialitat essencials que mostra cadascuna d’elles. Així mateix, s’apunten els objectius fonamentals i les recomanacions de planificació i gestió per a cada zona, amb la finalitat global de protegir i d’enfortir la infraestructura verda basant-se en la maximització dels seus serveis.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2117.jpg

El present manual vol oferir els conceptes bàsics i les eines principals per a la planificació i gestió del medi natural des de la perspectiva de la identificació, l’avaluació i la cartografia dels serveis dels ecosistemes i l’establiment d’una infraestructura verda en l’àmbit local, d’acord amb les directrius establertes a escala europea, estatal i catalana.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

• Conèixer accions per millorar la biodiversitat en diferents espais de l’ambient urbà.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

• Aprendre a diagnosticar els riscos i les vulnerabilitats climàtiques que afecten els territoris.
• Orientar l’acció per l’adaptació al canvi climàtic a escala local.
• Millorar el coneixement i la divulgació de l’adaptació al canvi climàtic a nivell territorial.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
13,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

• Conèixer la normativa de referència d’enllumenat interior i exterior.
• Aprendre a interpretar els estudis lumínics Dialux.
• Conèixer els aspectes clau a tenir en compte per a la seva validació.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Millorar la capacitat d’anàlisi i la comprensió sobre l’impacte que el canvi climàtic té en els drets humans, al nord i al sud global.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

• Introduir i aclarir conceptes sobre contaminació odorífera.
• Conèixer la normativa aplicable i de referència tècnica.
• Facilitar la gestió municipal de la contaminació odorífera.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

• Assentar les bases per dimensionar un servei en base a les característiques i necessitats del municipi.
• Adquirir criteris bàsics per poder elaborar auditories del servei de neteja viària.
• Adquirir els coneixements necessaris per adaptar el servei a les conseqüències del canvi climàtic: temperatura, restriccions d’aigua i l’electrificació del la maquinària i altres variables.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 6. Aigua neta i sanejament i 13. Acció climàtica.

• Conèixer les principals Solucions basades en la Natura (SbN) aplicades en la infraestructura blava urbana.
• Conèixer tècniques d’implementació i gestió per a maximitzar els beneficis de la infraestructura blava.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

• Conèixer l'estat actual de la qualitat de l'aire a les ciutats.
• Donar exemples d'accions que millorin la qualitat de l'aire.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

• Conèixer tècniques per al manteniment de la coberta verda: estructura i vegetació.
• Conèixer la importància del manteniment de les cobertes verdes.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

• Capacitar als tècnics municipals i als gestors dels equipaments, així com als mantenidors, amb diferents solucions per a la climatització del parc d’edificis municipals existent, ja sigui amb calor o calor i fred.
• Conèixer quins avantatges i inconvenients trobarem amb cada proposta. Des de la biomassa a la bomba de calor aerotèrmica, geotèrmica, etc.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h