Activitats de muntatge i desmuntatge escènic i de servei de funció

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

•Impartit per prevencionistes tècnics de l'espectacle i contextualitzat per als treballs a l'escenari, el curs té com a objectiu sensibilitzar al tècnic en la prevenció de riscos així com capacitar-lo per col·laborar en la gestió de la prevenció al teatre.
•Amb la finalització del curs s'obté el títol de Tècnic nivell Bàsic en PRL segons el que disposa el RD 39/1997, atorgat per l'ESTAE (Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya).

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

•Descriure l'evolució històrica de les taules de control d'il.luminació.
•Descriure l'arquitectura general comuna a les taules d'il.luminació.
•Explicar els protocols i sistemes de comunicació de les taules amb els perifèrics.
•Preparar la taula per a la gestió de dispositius muticanal.
•Seleccionar els aparells utilitzant les diverses funcions de la taula.
•Modificar els atributs dels dispositius muticanal.
•Seleccionar la modalitat d'enregistrament de la taula, justificant com afecten les diverses modalitats al procés d'enregistrament.
•Crear i enregistrar memòries, justificant l'elecció del tipus que s'ajusta a les necessitats de la tasca.
•Editar paràmetres en la taula d'il.luminació.
•Aplicar criteris de programació segons gènere.
•Utilitzar les característiques avançades de la taula (efectes preprogramats, mappers, etc.).
•Utilitzar simuladors 3D a la programació.
•Conducció de l'espectacle durant la funció.
•Establir el guió de la il.luminació.

Presencial
Durada
35,0 h
Acció formativa

•Analitzar els riscos i mesures de prevenció segons els diferents equips de treball en altura associant-los a les seves característiques mecàniques i procediments d'ús.
•Descriure els equips de protecció individual (EPIs) per treballs en altura, les seves característiques, ús i manteniment.
•Aplicar tècniques de treball en altura a l'escenari (equips: escala, bastida, plataforma elevadora) amb l'ajuda de EPIs i línies de vida fixes i provisionals.
•Aplicar tècniques de progressió per estructures escèniques prefabricades i assistència a l'accidentat.
•Integrar la cultura preventiva en el treball en l'escenari.

Presencial
Durada
35,0 h