Activitats de muntatge i desmuntatge escènic i de servei de funció

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

-Impartit per prevencionistes tècnics de l'espectacle i contextualitzat per als treballs a l'escenari, el curs té com a objectiu sensibilitzar al tècnic en la prevenció de riscos així com capacitar-lo per col·laborar en la gestió de la prevenció al teatre.-Amb la finalització del curs s'obté el títol de Tècnic nivell Bàsic en PRL segons el que disposa el RD 39/1997, atorgat per l'ESTAE (Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya).

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Descriure l'evolució històrica de les taules de control d'il.luminació- Descriure l'arquitectura general comuna a les taules d'il.luminació- Explicar els protocols i sistemes de comunicació de les taules amb els perifèrics- Preparar la taula per a la gestió de dispositius muticanal- Seleccionar els aparells utilitzant les diverses funcions de la taula- Modificar els atributs dels dispositius muticanal- Seleccionar la modalitat d'enregistrament de la taula, justificant com afecten les diverses modalitats al procés d'enregistrament- Crear i enregistrar memòries, justificant l'elecció del tipus que s'ajusta a les necessitats de la tasca- Editar paràmetres en la taula d'il.luminació- Aplicar criteris de programació segons gènere- Utilitzar les característiques avançades de la taula (efectes preprogramats, mappers, etc.)- Utilitzar simuladors 3D a la programació- Conducció de l'espectacle durant la funció- Establir el guió de la il.luminació

Presencial
Durada
35,0 h
Acció formativa

Analitzar els riscos i mesures de prevenció segons els diferents equips de treball en altura associant-los a les seves característiques mecàniques i procediments d'ús.Descriure els equips de protecció individual (EPIs) per treballs en altura, les seves característiques, ús i manteniment.Aplicar tècniques de treball en altura a l'escenari (equips: escala, bastida, plataforma elevadora) amb l'ajuda de EPIs i línies de vida fixes i provisionals.Aplicar tècniques de progressió per estructures escèniques prefabricades i assistència a l'accidentat.Integrar la cultura preventiva en el treball en l'escenari.

Presencial
Durada
35,0 h