Programació de projectors mòbils i dispositius multicanal

Acció formativa

Programació de projectors mòbils i dispositius multicanal

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
L'alumne ha d'aportar un ordinador portàtil pel seguiment del curs.
L'organització proporcionarà el programari i els monitors secundaris per a l'alumnat
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial
Durada:
35 h
Presencial
35 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció. Les taules d'il.luminació, arquitectura i protocols de comunicació
- Selecció i agrupació. Modificació d'atributs. Paletes d'atributs
- Modalitats d'enregistrament de memòries
- Creació de memòries i seqüències
- Funcions avançades (efectes preprogramats, mapper, edició d'efectes...)
- Simuladors 3D d'il.luminació
- Servei de funció

- Descriure l'evolució històrica de les taules de control d'il.luminació
- Descriure l'arquitectura general comuna a les taules d'il.luminació
- Explicar els protocols i sistemes de comunicació de les taules amb els perifèrics
- Preparar la taula per a la gestió de dispositius muticanal
- Seleccionar els aparells utilitzant les diverses funcions de la taula
- Modificar els atributs dels dispositius muticanal
- Seleccionar la modalitat d'enregistrament de la taula, justificant com afecten les diverses modalitats al procés d'enregistrament
- Crear i enregistrar memòries, justificant l'elecció del tipus que s'ajusta a les necessitats de la tasca
- Editar paràmetres en la taula d'il.luminació
- Aplicar criteris de programació segons gènere
- Utilitzar les característiques avançades de la taula (efectes preprogramats, mappers, etc.)
- Utilitzar simuladors 3D a la programació
- Conducció de l'espectacle durant la funció
- Establir el guió de la il.luminació

Curs teòric i pràctic
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar escenari Activitats de muntatge i desmuntatge escènic i de servei de funció
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Gestió de l'escenotècnia en espais escènics