Gestió de l'escenotècnia en espais escènics

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•El curs té com a objectiu proporcionar al tècnic d’escenari les competències relacionades amb la utilització dels motors i les seves aplicacions a l’escenari, a partir de la formalització dels principis físics i tècnics en què es basen els equips motoritzats, en el treball diari a l’espectacle en viu, així com l’aplicació de la seguretat en el seu ús.
•Descriure els principis generals de l’electromecànica relatius als motors elèctrics, la seva tipologia i models constructius.
•Interpretar les fitxes de característiques tècniques dels motors.
•Analitzar la constitució i funcionament dels sistemes motoritzats més comuns a l’espectacle (polispats, line shaft, controladors de velocitat...)
•Seleccionar el motor o sistema adequat per a una aplicació escènica definida per paràmetres d’esforç, velocitat del desplaçament i recorregut.
•Moviment vertical (elevació) i horitzontal (tracció). Giratoris.
•Establir protocols per a la utilització dels motors a l'escenari.
•Integrar la prevenció de riscos en el treball de moviment de càrregues a l’escenari.

Canal
Presencial
Durada
35,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Impartit per prevencionistes tècnics de l'espectacle i contextualitzat per als treballs a l'escenari, el curs té com a objectiu sensibilitzar al tècnic en la prevenció de riscos així com capacitar-lo per col·laborar en la gestió de la prevenció al teatre.
•Amb la finalització del curs s'obté el títol de Tècnic nivell Bàsic en PRL segons el que disposa el RD 39/1997, atorgat per l'ESTAE (Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya).

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Conèixer la constitució i funcionament de les instal·lacions i equips propis de la maquinària, tant en locals fixos com en muntatges realitzats en espais efímers.
▪Descriure els diferents tipus de cortinatges i obertures utilitzats a l’escena. Muntar la càmera negre i obertures de teló. Muntar ciclorama plàstic amb càmera de reflexió i tul.
▪Planificar i realitzar el muntatge d'elements escenogràfics.
▪Planificar i efectuar operacions d’elevació d’elements escenogràfics. Efectuar joc escenotècnic amb moviments verticals i horitzontals.
▪Efectuar el muntatge de practicables (tarimes) i estructures d'alumini. Muntar un tapis de dansa i terres.
▪Aplicar consignes de seguretat i PRL en les tasques de maquinària.
▪Efectuar el manteniment dels equips.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h