Gestió del canvi i lideratge

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió del canvi
Recurs

El material et donarà pautes, com a líder del canvi, per guiar a la resta de l'equip des de la visió clara del procés que es du a terme i el respecte a les individualitats.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió del canvi
Recurs

El material et facilitarà pautes per anticipar resistències, legitimar-les i minimitzar-ne l'impacte, segons calgui, a partir de diferents models de gestió del canvi. També t'indicarà les eines per a la planificació d'un procés de canvi i et farà reflexionar sobre àrees de millora i accions d'èxit.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió del canvi
Recurs

Conferència a càrrec de María Dapena, cap de recursos humans i formació de l'Ajuntament de Vigo des de 2006, experta en assetjament laboral, formadora de formadors i especialista en lideratge i innovació. Analitza el singular context actual, des d'una perspectiva sociològica i històrica, incidint en la consideració de sector públic com a pal de paller de la societat en situacions crítiques.
Col·lecció "Converses Directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió del canvi
Resource new until
Nou
Acció formativa

Conèixer i aplicar la metodologia d’intervisió, especialment orientada a resoldre de forma senzilla i en grup situacions diverses, incorporant diferents enfocaments per analitzar-les i comprendre-les i proposar-hi possibles solucions.
Així, aquesta acció està centrada en l’aprenentatge d’una eina pera al coaching de grups. El seu propòsit és facilitar recursos per tractar situacions diverses des d’una altra mirada. És útil per desfer bloquejos, analitzar problemes, resoldre conflictes, considerar nous punts de vista, prendre de decisions, i gestionar projectes, entre d’altres.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

Afavorir el lideratge femení als ens locals.
Potenciar les competències de dones directives dels ens locals.
Oferir eines pràctiques per desenvolupar i potenciar les seves habilitats directives en clau feminista

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Afavorir el lideratge femení a través d’instruments motivacionals .

Reflexionar i donar eines per incrementar les habilitats personals i directives de dones líders de diferents àmbits.

Oferir recursos per a la gestió de situacions complexes derivades del rol de lideratge i d’emprenedoria

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Afavorir el lideratge femení a través d’instruments motivacionals .

Reflexionar i donar eines per incrementar les habilitats personals i directives de dones líders de diferents àmbits.

Oferir recursos per a la gestió de situacions complexes derivades del rol de lideratge i d’emprenedoria

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Afavorir el lideratge femení a través d’instruments motivacionals

Reflexionar i donar eines per incrementar les habilitats personals i directives de dones líders de diferents àmbits.

Oferir recursos per a la gestió de situacions complexes derivades del rol de lideratge i d’emprenedoria

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Ajudar a les persones a entendre el perquè del canvi.
Reflexionar sobre la pròpia vivència del canvi.
Generar consciència de patrons individuals en front el canvi.
Donar eines que permetin al participant modificar algun aspecte relacionat amb la seva dificultat de conviure amb els canvis.

Videoformació
Durada
6 h