Gestió documental i arxiu
Definició

Analitzar els aspectes formals i de contingut de material documental en formats diversos, així com elaborar i utilitzar diferents tècniques i instruments per localitzar i recuperar la informació.

La competencia implica ...
Implementació del sistema de gestió documental i arxiu en els diferents àmbits funcionals de l’ajuntament, manteniment del sistema i resolució dels problemes derivats del seu funcionament.
Gestió dels dipòsits de l’arxiu.
Administració i manteniment de les aplicacions informàtiques que possibiliten el tractament i l’accés a la documentació que s'hi conserva.
Classificació i arxivament dels documents i dels expedients en els arxius de gestió i execució dels procediments i les operacions de tractament documental (transferències, descripció, tria, eliminació i conservació) i d’explotació i difusió dels documents i els expedients semiactius i inactius (ús, consulta i préstec).

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer les condicions d'accés, reproducció i publicació dels documents d'arxiu.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer en què consisteix la conservació preventiva als arxius municipals.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Conèixer què es la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.
-Conèixer breument el context legislatiu dels arxius i la gestió documental.
-Conèixer els valors i els suports dels documents i, el circuit documental.
-Per a què serveix un Sistema de Gestió Documental i Arxiu Corporatiu (SGDAC).
-Saber interpretar el Quadre de Classificació.
-Què són i com es fan les transferències a l'arxiu municipal.
-Saber identificar els diferents tipus documentals que formen part d’un expedient.
-Saber l’antiguitat màxima dels documents a custodiar en l’arxiu de gestió.
-Sol·licitar documentació en préstec a l’arxiu municipal.
-Realitzar el seguiment i retorn de la documentació prestada per l’arxiu municipal.
-Comprendre els lligams dels arxius de gestió amb l’arxiu municipal i a la inversa.
-Conèixer i ser conscients de les tasques fonamentals que es realitzen en els arxius de gestió per a tota l’administració municipal.
-Millorar la qualitat del servei oferta des dels arxius de gestió dins el SGDAC.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Introduir principis bàsics de conservació preventiva dels suports fotogràfics.
•Establir metodologia per dur a terme una correcta gestió documental.
•Conèixer el marc legal bàsic que afecta la gestió de la documentació fotogràfica.
•Conèixer eines per difondre la documentació fotogràfica.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer l'estratègia de la preservació digital dels arxius municipals.

Canal
Presencial
Durada
4,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer la metodologia per als ingressos de fons privats als arxius municipals.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h