Gestió i coordinació de competències municipals en educació

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Agrupació
Abandonament escolar
Recurs

Les decisions de planificació educativa preses des de l’àmbit local són claus per a reduir les desigualtats en l’accés a l’escolarització així com també en el procés i els resultats educatius de l’alumnat, especialment en el cas dels col·lectius més vulnerables. Aquesta guia, realitzada per Xavier Bonal i Adrian Zancajo, emmarca la importància de l’equitat en la gestió dels sistemes educatius i analitza el marc normatiu municipal i els principals instruments de que disposen els ajuntaments a l’hora d’implementar polítiques municipals de planificació de l'educació.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal.

Agrupació
Planificació educativa
Acció formativa

- Oferir un espai d’informació comentada que permeti als responsables no juristes d’àrees i serveis educatius estar al corrent de les últimes novetats en legislació educativa.- Actualitzar els coneixements davant d’un panorama de permanent canvi legislatiu tant en l’àmbit competencial local com en l’educatiu.- Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes relatives al sistema educatiu. - Intercanviar experiències, dubtes i propostes entre els diferents participants per tal d’incrementar el seu coneixement funcional tant a nivell individual com comunitari.- Afavorir un feedback directe entre les persones assistents i l’expert.- Possibilitar un àmbit de coneixement i de debat que s’ajusti a les necessitats jurídiques de cada moment.- Facilitar l’accés a aquesta formació de més ens locals i/o de petits municipis i/o d’ajuntaments allunyats de la ciutat de Barcelona.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer les bases de la planificació educativa per a l’equitat.Conèixer els instruments de la planificació educativa i la correcció de les desigualtats.Conèixer bones pràctiques en la planificació educativa per a l’equitat.Conèixer els instruments per a l'escolaritat equilibrada.Conèixer com fer la planificació i prospecció escolar.

Videoformació amb aula virtual
Durada
14,0 h
Acció formativa

- Conèixer els àmbits i límits competencials dels governs locals en educació. - Identificar els principals objectius polítics relacionats amb la planificació educativa, especialment des del punt de vista de l’equitat i la cohesió social. - Analitzar els principals instruments institucionals a l’abast dels ajuntaments i les seves possibilitats des del punt de vista de la planificació educativa. - Valorar les necessitats d’inversió educativa en l’educació infantil des del punt de vista de l’equitat i planificar estratègies de política educativa en aquesta etapa. - Familiaritzar-se amb experiències pràctiques desplegades a escala municipal des del punt de vista de la planificació educativa per a l’equitat a diferents nivells educatius.

Presencial
Durada
20,0 h