Gestió i coordinació de competències municipals en educació

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Recurs

Les decisions de planificació educativa preses des de l’àmbit local són claus per a reduir les desigualtats en l’accés a l’escolarització així com també en el procés i els resultats educatius de l’alumnat, especialment en el cas dels col·lectius més vulnerables. Aquesta guia, realitzada per Xavier Bonal i Adrian Zancajo, emmarca la importància de l’equitat en la gestió dels sistemes educatius i analitza el marc normatiu municipal i els principals instruments de que disposen els ajuntaments a l’hora d’implementar polítiques municipals de planificació de l'educació.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal.

Acció formativa

• Conèixer les bases de la planificació educativa per a l’equitat.
• Conèixer els instruments de la planificació educativa i la correcció de les desigualtats.
• Conèixer bones pràctiques en la planificació educativa per a l’equitat.
• Conèixer els instruments per a l'escolaritat equilibrada.
• Conèixer com fer la planificació i prospecció escolar.

Videoformació + en línia
Durada
14,0 h