Acció formativa del BAF
Elaboració de plecs per a la contractació de serveis educatius locals
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser tècnic/a municipal d'educació que tingui alguna responsabilitat en la confecció de plecs de prescripcions per a l’externalització dels serveis educatius de l’ens local.
Modalitat:
curs
Canal:
Presencial
Durada:
20.00 h
| Presencial   20.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 15
| Òptim  
20
| Màxim  
25
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Descriptor:
Objectius

• Conèixer els objectius i els principis de la contractació pública.
• Conèixer el règim jurídic dels contractes públics.
• Aprendre a adjudicar els contractes públics (inclosos els contractes de serveis educatius) amb una adequada aplicació de la normativa de contractes.
• Aprendre la tramitació dels expedients de contractació.

Continguts
• La Llei de contractes del sector públic (LCSP). La regulació dels contractes de les AAPP.
• Les característiques socials, mediambientals i innovadores.
• El contracte de concessió de serveis. El risc operacional. Els contractes de serveis educatius.
• La documentació tècnica del contracte.
Metodologia d'impartició
• Exposició teòrica dels continguts, amb interacció amb els participants, amb suport de mitjans visuals.
• Estudi de resolucions dels tribunals de contractes i informes de les juntes consultives.
• Anàlisi d’exemples pràctics.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Gestió i coordinació de competències municipals en educació