Gestió i direcció de mercats municipals

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2791.jpg

Des de la Gerència de Serveis i amb la col·laboració de l’Institut Cerdà, s’ha realitzat un estudi entorn a les diferents alternatives de gestió de la Distribució urbana de mercaderies (DUM) i el comerç urbà.
L’objectiu del treball ha estat doble:
- generar coneixement de les diferents solucions al voltant de la DUM que hi trobem al voltant del territori i fora d’ell; conèixer diferents plataformes i accions distribuïdes en diversos municipis així com també exemples a nivell internacional
- oferir al personal tècnic dels ajuntaments recomanacions entorn aquesta temàtica, fet que permetrà que valorin quines s’adeqüen millor a les seves realitats i/o necessitats fent especial atenció al comerç electrònic.
Al final de l’estudi es poden trobar tot un seguit de conclusions per tal de fer-ne una eina més pràctica.
En la coordinació de l’estudi s’ha treballat fent sinergies amb diferents administracions com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea de Transports Metropolitans, ATM.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Resource new until
Nou
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2793.jpg

En els darrers anys, l’augment del consum de subministraments en els mercats municipals ha estat significatiu, com també ho ha fet el preu de l’energia. Segons dades de la 16a edició dels Cercles de Comparació Intermunicipal de mercats municipals, la despesa de subministraments l’any 2021 per m² de superfície total era de 16,1 €/m². – una dada que encara no mostra l’encariment del preu de l’energia d’aquest 2022.
Per aquest motiu, i pel compromís de la Gerència de Serveis de Comerç de convertir els mercats municipals de la província de Barcelona en equipaments sostenibles energèticament (a través del projecte transformador “Mercats municipals 2030: Espais d’oportunitats”) s’han analitzat els consums de set mercats municipals de la província de Barcelona, per extreure mesures d’estalvi i d’eficiència que puguin ser exportades al conjunt dels mercats de la província.

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Resource new until
Nou
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer les principals variables de màrqueting que afecten a un mercat municipal i poder preparar un pla de dinamització fonamentat amb dades

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els principals aspectes tècnics i legals que afecten a la gestió operacional d’un mercat i millorar la gestió de l’energia.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer l’entorn jurídic dels mercats i els models de gestió.
Conèixer com confeccionar un plec de condicions i elaborar un reglament prestant atenció a la definició del mix comercial.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h