Gestió i direcció de mercats municipals
Definició

Analitzar, planificar, implementar i avaluar el conjunt d'actuacions necessàries per a la gestió i direcció dels mercats municipals, tenint en compte les necessitats i característiques del territori, i l'ús eficient dels recursos disponibles, per al manteniment i conservació de l’equipament públic, així com incrementar el seu paper com a referent de proveïment de producte fresc i saludable.

La competencia implica ...
El mercat municipal i el desenvolupament econòmic local.
Gestió de projectes als mercats municipals d'àmbit local i supramunicipal.
Marc jurídic, normatiu i fiscal que afecta als mercats municipals (consum, seguretat alimentària, preus, etiquetatge, etc.)
Models de gestió de mercats municipals.
Gestió econòmica del mercat municipal.
Dinamització del mercat municipal.
Estratègies per a la reforma i modernització d'un mercat municipal.
Estratègies de marketing i de comunicació de plans, projectes i campanyes (canals de comunicació, estratègies, mitjans de comunicació, comunicació digital, etc.)
Eines d'innovació i creativitat per a la millora i modernització del mercat.
Seguretat i pla d'evacuació i emergència.
Gestió eficient dels residus.
Estratègies d'usos dels recursos dels mercats.

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2791.jpg

Des de la Gerència de Serveis i amb la col·laboració de l’Institut Cerdà, s’ha realitzat un estudi entorn a les diferents alternatives de gestió de la Distribució urbana de mercaderies (DUM) i el comerç urbà.
L’objectiu del treball ha estat doble:
- generar coneixement de les diferents solucions al voltant de la DUM que hi trobem al voltant del territori i fora d’ell; conèixer diferents plataformes i accions distribuïdes en diversos municipis així com també exemples a nivell internacional
- oferir al personal tècnic dels ajuntaments recomanacions entorn aquesta temàtica, fet que permetrà que valorin quines s’adeqüen millor a les seves realitats i/o necessitats fent especial atenció al comerç electrònic.
Al final de l’estudi es poden trobar tot un seguit de conclusions per tal de fer-ne una eina més pràctica.
En la coordinació de l’estudi s’ha treballat fent sinergies amb diferents administracions com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea de Transports Metropolitans, ATM.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2793.jpg

En els darrers anys, l’augment del consum de subministraments en els mercats municipals ha estat significatiu, com també ho ha fet el preu de l’energia. Segons dades de la 16a edició dels Cercles de Comparació Intermunicipal de mercats municipals, la despesa de subministraments l’any 2021 per m² de superfície total era de 16,1 €/m². – una dada que encara no mostra l’encariment del preu de l’energia d’aquest 2022.
Per aquest motiu, i pel compromís de la Gerència de Serveis de Comerç de convertir els mercats municipals de la província de Barcelona en equipaments sostenibles energèticament (a través del projecte transformador “Mercats municipals 2030: Espais d’oportunitats”) s’han analitzat els consums de set mercats municipals de la província de Barcelona, per extreure mesures d’estalvi i d’eficiència que puguin ser exportades al conjunt dels mercats de la província.

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Analitzar, planificar, implementar i avaluar el conjunt d'actuacions necessàries per a la gestió i direcció dels mercats municipals, tenint en compte les necessitats i característiques del territori, i l'ús eficient dels recursos disponibles, per al manteniment i conservació de l’equipament públic, així com incrementar el seu paper com a referent de proveïment de producte fresc i saludable.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer l’entorn jurídic dels mercats i els models de gestió. Conèixer com confeccionar un plec de condicions i elaborar un reglament prestant atenció a la definició del mix comercial. Conèixer com confeccionar un plec de condicions i elaborar un reglament prestant atenció a la definició del mix comercial. Conèixer els principals aspectes que afecten a les operacions d’un mercat, la gestió pressupostària i els principals conceptes de màrqueting aplicables a un pla de dinamització junt amb la implantació d’un Marketplace. Conèixer els principals aspectes tècnics i legals que afecten a la gestió operacional d’un mercat i millorar la gestió de l’energia.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els principals aspectes tècnics i legals que afecten a la gestió operacional d’un mercat i millorar la gestió de l’energia.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer l’entorn jurídic dels mercats i els models de gestió.
Conèixer com confeccionar un plec de condicions i elaborar un reglament prestant atenció a la definició del mix comercial.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Entendre com es poden incorporar elements nous i disruptius en l’anàlisi del futur

Canal
Presencial
Durada
12,0 h