Gestió i direcció de mercats municipals

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Conèixer els nous models de mercat municipal i obtenir una visió de quin ha de ser el rol del director de mercat.Conèixer i saber aplicar el marc normatiu, jurídic i fiscal que regula el mercat municipal.Adquirir eines per millorar els processos necessaris a la gestió diària dels mercats.Millorar les habilitats per a la gestió i direcció dels recursos humans en l’àmbit dels mercats municipals.Adquirir una metodologia de treball per emprendre el procés de reforma d’un mercat.

Presencial
Durada
55,0 h