Gestió i direcció de mercats municipals

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Conèixer les principals variables de màrqueting que afecten a un mercat municipal. Es partirà dels diferents tipus de gestió d’un mercat: directa, indirecta i altres i s’analitzarà el contingut del reglament del mercat fent especial menció a la definició del mix comercial.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer les principals variables de màrqueting que afecten a un mercat municipal i poder preparar un pla de dinamització fonamentat amb dades

Videoformació
Durada
8,0 h