Planificació de la formació

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Elaborar un Pla de formació per a una organització concreta.- Aplicar les estratègies formatives més idònies en funció del contingut i del col·lectiu.- Afavorir una cultura de l’avaluació com a instrument de millora.

Presencial
Durada
20,0 h