El cicle de la formació

Recurs

El cicle de la formació

Una acció formativa troba el seu sentit en el marc d’un pla de formació elaborat per una organització atenent una sèrie de necessitats que sorgeixen en un moment determinat. En aquest sentit és imprescindible que hi hagi una coherència entre el nivell de decisió macro (el pla de formació) i el nivell de decisió micro (propi d’una acció formativa concreta).

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de la formació
Promotor
Direcció de Serveis de Formació

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Gestió de la formació
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Gestió de la formació
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de la formació