Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Definició

Disseny i implantació de projectes de creació d’espais públics urbans i dels seus plans de manteniment, vetllant per la seva integració paisatgística, funcional i mediambiental.

La competencia implica ...
Usos i millora dels espais públics municipals.
Disseny d'espais públics i paisatgisme urbà.
Sostenibilitat i medi ambient.
Variables físiques, ecològiques i humanes que interaccionen en el paisatge urbà i les seves dinàmiques.

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2158.jpg

Els canvis en la morfologia urbana, derivats en gran part d'una planificació de la mobilitat centrada en el vehicle privat i en un concepte de zonificació de la ciutat, i d'altra banda els canvis climàtics a nivell global i local, han reduit la capacitat dels nuclis urbans, la seva resiliència, per poder garantir bones condicions de vida i salut als seus habitants i per contribuir a la millora ambiental del planeta. Davant d'aquesta situació, el document ens plateja com les infraestructures verdes ecosistèmiques, i en general el verd urbà, són una oportunitat, una eina estructural, per millorar l'habitabilitat de la ciutat i les conurbacions urbanes i reduir-ne la seva petjada ambiental.
L'objectiu de la publicació, estructurada en els blocs de Teoria, Estratègies, Accions i Epíleg, és donar suport als agents públics que intervenen en la planificació i gestió urbanes per aplicar estratègies de renaturalització i actuacions de verd urbà en les seves ciutats.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir el coneixement necessari als tècnics municipals per tal que puguin incloure la visió sobre l'impacte en la salut de les persones en el planejament urbanístic i en els propis projectes i obres d'espai públic i d'edificació (equipaments i habitatge).

Les temàtiques que s'abordaran són:
• Entorn urbà i salut: urbanisme i espai públic amb visió de salut.
• Salut a les edificacions públiques (equipaments i habitatge).

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Saber valorar les raons objectives de la poda.
• Establir criteris basats en el coneixement de l'arbre.
• Aprendre a realitzar un protocol de poda.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Dotar d’eines als tècnics municipals que ja coneixen l’existència dels sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS), tant pel que fa al dimensionament, els materials, etc. com a les localitzacions més adequades i les oportunitats per a la seva implantació.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, lamobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre a gestionar els treballs de poda d’arbrat d’un municipi.
• Saber organitzar els treballs de poda.
• Establir criteris de valoració per la contractació de treballs de poda.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• L’objectiu d’aquesta jornada és explorar - a través de casos, eines i metodologies- noves formes de gestió, ordenació i tractament dels paisatges urbans.
• Es posarà l'accent en l'escala local, ens intervencions d'interès pels ajuntaments i la seva relació amb la qualitat de vida de les persones.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies per una alineació.
• Conèixer el criteris de selecció d'espècies d'arbrat viari.
• Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels arbres de carrers, places i petits espais verds, així com el cercador d'arbrat viari via web de la Diba.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies en diferents entorns.
• Conèixer el criteris de selecció d'espècies de verd urbà.
• Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels verds de carrers, places i altres espais, així com el cercador via web de la Diba.
• Conèixer opcions per dissenyar jardins amb baix consum d'aigua.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h