Planificació, disseny i gestió d'espais urbans

17 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Oferir una visió global als tècnics municipals sobre com introduir la salut en els diferents camps de l’obra pública municipal, des de la posició de l’arquitecte/a municipal i/o aparellador/a i/o enginyer/a municipal.
. Complementàriament, formar als propis serveis tècnics interns DIBA, especialment en els temes d’edificació.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció climàtica i 15. Vida terrestre.

. Conèixer la importància de la biodiversitat en el funcionament de la natura i en la nostra pròpia supervivència.
. Determinar els beneficis generals que ens aporta la biodiversitat urbana i determinar les mesures de gestió adients pel funcionament dels ecosistemes.

Videoformació + en línia
Durada
11,0 h
Acció formativa

· Saber valorar les raons objectives de la poda.
· Establir criteris basats en el coneixement de l'arbre.
· Aprendre a realitzar un protocol de poda.

Presencial + videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa

. Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènereConèixer experiències de planificació urbanística amb perspectiva de gènereProposar actuacions de cara a la millora de l'ordenació urbanística, el disseny d'equipaments, lamobilitat i la seguretat del municipi des de la perspectiva de gènere

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

-Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme
-Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement
-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
. Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
. Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

. Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local.
. Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local.
- Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

- L’objectiu d’aquesta jornada és explorar - a través de casos, eines i metodologies- noves formes de gestió, ordenació i tractament dels paisatges urbans.
- Es posarà l'accent en l'escala local, ens intervencions d'interès pels ajuntaments i la seva relació amb la qualitat de vida de les persones.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Comprendre l'abast del dret a la ciutat i la seva complexitat• Reflexionar sobre relacions, necessitats, desitjos i interaccions humanes: conflicte i convivència als espais públics.• Analitzar els espais públics des del reconeixement de les diversitats i les no discriminacions: la perspectiva interseccional, els privilegis i les opressions. • Incorporar criteris per abordar les desigualtats als espais públics: consensos i prioritzacions.• Plantejar estratègies d’actuació per millorar la convivència als espais públics: disseny, gestió i planificació d’accions.• Conèixer instruments i estratègies de diagnòstic i d’intervenció que té l’administració pública.• Conèixer experiències municipals vinculades a la convivència als espais públics.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció climàtica, 15. Vida terrestre.

. Conèixer estratègies d’adaptació al canvi climàtic en la planificació de l’estructura verda/blava urbana.
. Ser capaços d’incorporar elements o accions d’adaptació al canvi climàtic a la pròpia planificació i gestió de l’estructura verda / blava urbana
. Compartir experiències entre els ens locals participants.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies per una alineació.
. Conèixer el criteris de selecció d'espècies d'arbrat viari.
. Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels arbres de carrers, places i petits espais verds, així com el cercador d'arbrat viari via web de la Diba.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

· Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies en diferents entorns.
· Conèixer el criteris de selecció d'espècies de verd urbà.
· Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels verds de carrers, places i altres espais, així com el cercador via web de la Diba.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

Videoformació
Durada
5,0 h