Disseny i oportunitats d'implantació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)

Acció formativa

Disseny i oportunitats d'implantació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
Requisits
Tècnics/es municipals i de la Diputació de Barcelona dins de l'ámbit de la gestió urbana
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
18 h
Presencial
18 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Integració de SUDS en el dissey del verd urbà
- Experiències d'implantació de SUDS i resultats amb el temps. Manteniment
- Disseny i càlcul de SUDS
- Oportunitat per a la implantació de SUDS a l'espai públic urbà

Dotar d'eines als tècnics municipals, que ja coneixen l’existència dels sistemes urbans de drenatge sostenible, tant pel que fa al dimensionament, els materials, etc. com a les localitzacions més adequades i les oportunitats per a la seva implantació

Tècnics experts -tant d’administracions públiques com d’empreses privades- que ja han implantat aquests sistemes, exposen les seves experiències i comparteixin els seus criteris quant a materials, dimensions, emplaçaments, etc. més adequats per a la consolidació de SUDS.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres