Plans d'autoprotecció
Definició

Aplicar el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc.) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

La competencia implica ...
Normativa i legislació vigent en matèria de plans d'autoprotecció.
Mesures d’autoprotecció més adients segons el tipus d’activitat o establiment.
Situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública.
Activació i organització d’equips actuants.
Exercicis i simulacres d'emergències.
Assistència sanitària immediata i primers auxilis.

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Analitzar, comprendre i millorar la gestió i planificació de les emergències així com de la recuperació, amb una visió multidisciplinar i des del punt de vista de totes les parts actuants.
• Identificar i potenciar elements per millorar la resiliència.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Prendre consciència de la importància de les emergències en el municipi.
• Fomentar el treball en grup, la cooperació, cohesió i interacció grupal en aquest àmbit.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Formar als tècnics municipals sobre la necessitat d'exigir una correcta instal·lació, certificació i manteniment dels productes de protecció passiva que s'instal·lin en edificis o infraestructures.
• Donar a conèixer als tècnics municipals la Guia de manteniment i bones pràctiques dels sistemes de protecció passiva contra incendis, així com la Instrucció tècnica SP-136 de Certificació de productes de PPCI.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h