Plans d'autoprotecció

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Prendre consciència de la importància de les emergències en el municipi.- Fomentar el treball en grup, la cooperació, cohesió i interacció grupal en aquest àmbit.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Prendre consciencia de la importància de les emergències en les activitats i els equipaments.- Fomentar el treball en grup, la cooperació, la cohesió i interacció grupal. - Potenciar l’aprenentatge a través del joc.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Conèixer els requeriments de la normativa respecte de la implantació dels plans d’autoprotecció d’acord amb el Decret 30/2015 o normativa d’aplicació en vigor.• Analitzar i identificar quines accions d’implantació són les més adients per al tipus d’activitat o establiment. • Conèixer les eines per a la planificació, la coordinació i el seguiment de les accions d’implantació. Simulacres, formació dels equips, informació als usuaris, etc.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre la normativa de protecció civil.- Adquirir coneixements sobre la planificació civil a nivell autonòmic. Mapa de protecció civil i Plans autonòmics.- Elaborar un Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Semipresencial
Durada
60,0 h