Acció formativa del BAF
Protecció civil: actualització
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
- Personal tècnic i administratiu i càrrecs polítics dels ajuntaments i consells comarcals.
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
jornada
Canal:
Videoformació
Durada:
4.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   4.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 25
| Òptim  
50
| Màxim  
100
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Descriptor:
Objectius

• Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Continguts
Actualització del marc normatiu en matèria de protecció civil, transferència de coneixement especialitzat en la matèria i debat.
Metodologia d'impartició
Exposicions teòriques, ponències, debats i tallers.
Metodologia d'avaluació
Assistència i participació a les sessions.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Plans d'autoprotecció
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Plans d'autoprotecció
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Plans de protecció civil