Protecció civil: actualització

Acció formativa

Protecció civil: actualització

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic i administratiu i càrrecs polítics dels ajuntaments i consells comarcals.
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
50
Màxim
100
Canal
Videoformació
Durada:
4,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Jornada

Programa, avaluació i acreditació

. Actualització del marc normatiu en matèria de protecció civil, transferència de coneixement especialitzat en la matèria i debat.

. Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Exposicions teòriques, ponències, debats i tallers.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Transversal Cap servei Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Plans de protecció civil