Presa de decisions

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs teòric es proposa una metodologia per analitzar problemes i trobar solucions en sis passos. També s'explica com formular objectius clars i mesurables. Per últim, es mostra com un problema de decisió es pot representar mitjançant un arbre de decisió i com es defineix un pla d'acció.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi de problemes i presa de decisions
Recurs

El contingut d’aquest manual s’orienta a donar els coneixements i els recursos per desenvolupar les habilitats de pensament visual amb tècniques manuals, tenint en compte que en aquestes es fonamenta la pràctica tant dels mapes mentals com el visual thinking i que constitueixen la base de qualsevol procés de pensament.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Mapes mentals i visual thinking
Acció formativa

Disposar d'una aproximació als mapes mentals, per tal de sintetitzar idees a través d’esquemes i formes simples.Conèixer eines i recursos per pensar visualment.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Identificar les dificultats de la presa de decisions en equip.Conèixer diferents estratègies per afrontar els diferents condicionants- Involucrar a l'equip en la presa de decisions. Saber comunicar correctament a l'hora de prendre decisions- Plantejar els diferents mètodes d'anàlisi i presa de decisionsSaber avaluar el resultat en aplicar les tècniques pròpies de la presa de decisions

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Sintetitzar idees a través d'esquemes, diagrames i formes simples.- Estructurar i presentar de forma gràfica continguts i conceptes complexos.- Millorar processos de cerques d'alternatives i presa de decisions.- Treballar de manera col·laborativa en la generació d'idees.

Presencial
Durada
16,0 h