Presa de decisions

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs teòric es proposa una metodologia per analitzar problemes i trobar solucions en sis passos. També s'explica com formular objectius clars i mesurables. Per últim, es mostra com un problema de decisió es pot representar mitjançant un arbre de decisió i com es defineix un pla d'acció.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi de problemes i presa de decisions
Recurs

La tècnica dels 5 perquès pot ajudar-nos a focalitzar bé un problema i buscar-ne les solucions, En 2' tindràs les passes necessàries per fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Anàlisi de problemes i presa de decisions
Resource new until
Nou
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostren trucs, consells i pautes bàsiques per sortir de buscar les solucions als problemes explorant alternatives noves enlloc de recórrer a solucions massa conegudes i no sempre eficients.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Anàlisi de problemes i presa de decisions
Resource new until
Nou
Recurs

El contingut d’aquest manual s’orienta a donar els coneixements i els recursos per desenvolupar les habilitats de pensament visual amb tècniques manuals, tenint en compte que en aquestes es fonamenta la pràctica tant dels mapes mentals com el visual thinking i que constitueixen la base de qualsevol procés de pensament.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Mapes mentals i visual thinking
Acció formativa

- Sintetitzar idees a través d'esquemes, diagrames i formes simples.- Estructurar i presentar de forma gràfica continguts i conceptes complexos.- Millorar processos de cerques d'alternatives i presa de decisions.- Treballar de manera col·laborativa en la generació d'idees.

Presencial
Durada
16,0 h