Projectes de millora energètica
Definició

Dissenyar projectes d’instal·lacions (d'aigua, gas, electricitat, climatització, etc.) tenint en compte criteris de sostenibilitat, i realitzar estudis i projectes d’actualització de les instal·lacions per al manteniment i millora de l’eficiència energètica o la introducció d’energies renovables.

La competencia implica ...
Legislació i normativa en matèria d'instal·lacions, d'eficiència energètica i d'energies renovables.
Energies renovables i solucions respectuoses amb el medi ambient.
Nous estris, eines, maquinària, materials, entorns tècnics i qualsevol tipus d'innovacions tècniques i tecnològiques que permetin optimitzar el rendiment de les instal·lacions existents.
Anàlisi de l'estat, la qualitat i eficiència energètica de les instal·lacions.
Definició i programació de les actuacions necessàries, preventives o correctives, sobre els equips i instal·lacions existents.

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

• Adquirir coneixements bàsics sobre acústica ambiental i en edificació.
• Conèixer les característiques i propietats dels materials utilitzats per aïllaments.
• Conèixer la normativa i normes tècniques de referència.
• Aprendre metodologies per reduir l’impacte acústic.
• Adquirir coneixements bàsics sobre acústica mediambiental.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

• Aprendre a fer una gestió energètica eficient del parc d’equipaments municipals amb recursos propis.
• Conèixer l’ABC de la gestió energètica als equipaments municipals (comptabilitat, anàlisis, gestió i eficiència energètica).
• Adquirir eines senzilles i gratuïtes per a la organització, el control i la presa de decisions en relació al consum i la despesa energètica dels equipaments municipals.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

• Capacitar als tècnics municipals i als gestors dels equipaments, així com als mantenidors, amb diferents solucions per a la climatització del parc d’edificis municipals existent, ja sigui amb calor o calor i fred.
• Conèixer quins avantatges i inconvenients trobarem amb cada proposta. Des de la biomassa a la bomba de calor aerotèrmica, geotèrmica, etc.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 11. Ciutats i comunitats sostenibles. i 13. Acció climàtica.

• Capacitar als tècnics municipals i als gestors dels equipaments en el disseny de noves instal·lacions, la realització d’un bon manteniment de les seves instal·lacions fotovoltaiques i com incorporar a la ciutadania en les produccions fotovoltaiques a través de les CEL (Comunitats Energètiques Locals).

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h