Aïllament acústic en activitats i infraestructures

Acció formativa

Aïllament acústic en activitats i infraestructures

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Conceptes bàsics d’acústica en edificació. Materials.
. Codi Tècnic de l’Edificació, CTE-DB HR: soroll aeri, soroll d'impacte. Assaig, indicadors, valors límit.
. Projectes de Millora o Correcció d’Aïllament.
. Conceptes bàsics de Propagació Acústica Exterior. Atenuació. Exemples en infraestructures.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Adquirir coneixements bàsics sobre acústica ambiental i en edificació.
. Conèixer les característiques i propietats dels materials utilitzats per aïllaments.
. Conèixer la normativa i normes tècniques de referència.
. Aprendre metodologies per reduir l’impacte acústic.
. Adquirir coneixements bàsics sobre acústica mediambiental.

. En aquest curs es realitzaran exposicions teòriques, es potenciarà l’intercanvi d’experiències i la participació dels assistents.
. Es treballarà amb casos reals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres