Projectes i actuacions de planejament urbanístic

15 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

-Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme-Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

-Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme i promoure la transferibilitat del coneixement.-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències.

Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística. - Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.- Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local. - Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística. - Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Videoformació i en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística. - Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

-Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions teòriques, exposició i valoració d’experiències i opinions.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

-Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions teòriques, exposició i valoració d’experiències i opinions.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

-Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.-Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

-Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística.-Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

- Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d’actualitat en relació a l’urbanisme local i a altres matèries concurrents.- Actualitzar-se i reciclar-se en el coneixement en l’àmbit de l’urbanisme.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d’actualitat en relació a l’urbanisme local i a altres matèries concurrents.- Actualitzar-se i reciclar-se en el coneixement en l’àmbit de l’urbanisme.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Conèixer i fer resolució de casos pràctics a les temàtiques urbanístiques. - Participar en un espai d'Intercanvi de coneixements i experiències entre els professionals de l'àmbit.- Assolir un enfoc pràctic i aplicat dels continguts teòrics impartits en altres accions formatives en matèria d’urbanisme.

Presencial
Durada
5,0 h