Com gestionem les llicències i comunicacions prèvies d'obra a l'Ajuntament? Espai 5.000

Acció formativa

Com gestionem les llicències i comunicacions prèvies d'obra a l'Ajuntament? Espai 5.000

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Treballar a ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
10
Màxim
12
Canal
Videoformació
Durada:
6,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
6,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs
Descriptors
Espai 5.000
Llicències

Programa, avaluació i acreditació

-La llicència urbanística com a títol habilitant per a l’edificació o realització d’obres: procediment
-La comunicació prèvia com a règim alternatiu a la llicència urbanística en les obres menors i d’escassa entitat.
-Elaboració i aprovació de l’ordenança municipal d’atorgament de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies: tramitació, aspectes a tenir en compte, concreció dels actes urbanístics.
-Relació de les llicències d’obra i actes de naturalesa urbanística amb la tramitació de les activitats amb incidència ambiental, escassa incidència ambiental i innòques.

-Conèixer els diferents actes urbanístics subjecte a llicència urbanística i comunicació prèvia
-Conèixer el procediment administratiu d’atorgament d’una llicència urbanística i les seves casuístiques
-Conèixer la utilització del règim de comunicació prèvia com a alternativa a les obres menors i d’escassa entitat a la llicència urbanística
-Assolir i concretar les diferents casuístiques d’actes urbanístics subjectes a llicència urbanística i comunicació prèvia mitjançant la redacció d’una ordenança municipal
-Saber relacionar i tramitar les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies amb les activitats

-Presentació a cada sessió de powerpoint-transparències dels aspectes principals i realització casos pràctics i posada en comú experiència dels assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Gestió eficient dels recursos públics
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Gestió eficient dels recursos públics
Suport administratiu Transversal Administratiu Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Plans d'inspecció i verificació d'activitats