Vigilància i seguretat

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2127.jpg

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat privada o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.
El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institucions locals del nostre territori. Aquest primer volum analitza els seus orígens i la seva història, funcions, marc legal i competències i quina és la realitat d’avui en dia d’aquest cos de seguretat.

Tipus de recurs
Recull d'escrits
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2126.jpg

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat priva-da o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institu-cions locals del nostre territori. Aquest segon volum descriu les diverses funcions que exerceixen les policies locals al nostre pais i les operatives que apliquen els agents d'aquests cossos de seguretat per tal d’acomplir les tasques i funcions que tenen assignades.

Tipus de recurs
Recull d'escrits
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Oferir els coneixements jurídics i les habilitats tècniques necessaries per dur a terme les funcions de policia que la llei atribueix a la categoria de vigilant municipal. ­Valorar la finalitat i la importància de la policia administrativa ­Identificar i comprendre els diferents elements que defineixen el procediment administratiu implicats en l’actuació dels vigilants municipals­Comprendre la singularitat de la intervenció del vigilant municipal en els diferents àmbits d’actuació de la policia administrativa: ­Confeccionar els principals documents policials implicats en l’actuació del vigilant municipal­Identificar els elements que determinen una correcta actuació del vigilant municipal en la seva relació amb la ciutadania­Analitzar les principals actuacions d’intervenció comunitària del vigilant municipal com afavoridor de la convivència i el civisme al municipi

Canal
Presencial
Durada
16,0 h