Vigilància i seguretat

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat privada o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.
El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institucions locals del nostre territori. Aquest primer volum analitza els seus orígens i la seva història, funcions, marc legal i competències i quina és la realitat d’avui en dia d’aquest cos de seguretat.

Recull d'escrits
Format
Material descarregable
Recurs

Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat priva-da o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institu-cions locals del nostre territori. Aquest segon volum descriu les diverses funcions que exerceixen les policies locals al nostre pais i les operatives que apliquen els agents d'aquests cossos de seguretat per tal d’acomplir les tasques i funcions que tenen assignades.

Recull d'escrits
Format
Material descarregable
Acció formativa

. Oferir els coneixements jurídics i les habilitats tècniques necessaries per dur a terme les funcions de policia que la llei atribueix a la categoria de vigilant municipal. ­Valorar la finalitat i la importància de la policia administrativa ­Identificar i comprendre els diferents elements que defineixen el procediment administratiu implicats en l’actuació dels vigilants municipals­Comprendre la singularitat de la intervenció del vigilant municipal en els diferents àmbits d’actuació de la policia administrativa: ­Confeccionar els principals documents policials implicats en l’actuació del vigilant municipal­Identificar els elements que determinen una correcta actuació del vigilant municipal en la seva relació amb la ciutadania­Analitzar les principals actuacions d’intervenció comunitària del vigilant municipal com afavoridor de la convivència i el civisme al municipi

Presencial
Durada
16,0 h