Cap unitat
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XCOTR001
Missió
Responsabilitzar-se de la coordinació i execució de les funcions assignades a la Unitat dins de l’àmbit funcional on s'ubiqui, seguint les directrius marcades i procurant l'assoliment dels objectius establerts.
Funcions generals
1. Coordinar i executar les línies d’actuació i objectius en matèria operativa de l'àmbit on s'enquadra la Unitat sota la supervisió dels seus superiors.

2. Organitzar i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa la Unitat establint una adequada distribució de les càrregues de treball.

3. Realitzar la direcció, control, seguiment o inspecció de les actuacions operatives de la Unitat.

4. Informar els superiors del desenvolupament de les tasques operatives i comunicar les directrius a seguir als subordinats.

5. Preparar informes sobre el funcionament de la Unitat i les actuacions realitzades.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau