Diccionari de competències (Ajuntaments)

Cerca recursos i accions formatives organitzats per competències professionals, definides per coneixements, habilitats i actituds necessaris pel desenvolupament professional. Consulta el diccionari de competències per conèixer millor com s'ha construït i quin sentit té.

O selecciona la competència des del diccionari