Oficial instal·lacions esportives
Ens Local
Col·lectiu professional
Oficis
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XOFAC001
Missió
Executar tasques operatives especialitzades de manteniment, control i inspecció de treballs sobre instal·lacions i equipaments esportius municipals que li siguin assignats.
Funcions generals
1. Realitzar les tasques especialitzades de manteniment derivades de la naturalesa del recinte o equipament que té a càrrec, utilitzant les eines i maquinària adients.

2. Tenir cura dels materials i eines vinculats amb el lloc de treball (transport, emmagatzematge, dipòsit, destrucció de residus, etc.).

3. Realitzar tasques de control i inspecció de treballs sobre les instal·lacions i equipaments municipals que li siguin assignats.

4. Supervisar ocasionalment la tasca de personal adscrit directament o indirectament a l'àmbit de treball.

5. Vetllar per la seguretat laboral pròpia, dels altres operaris i dels usuaris.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau