Professor escola
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTEAC003
Missió
Guiar i facilitar l’adquisició de coneixements i competències creant les condicions adequades perquè els alumnes al seu càrrec vulguin i puguin aprendre mitjançant la planificació i el desenvolupament d'accions didàctiques, de seguiment i de tutorització, així com d’avaluació continuada del desenvolupament integral de l’alumnat i de la pròpia pràctica realitzada.
Funcions generals
1. Acompanyar i guiar a tot l'alumnat en l’adquisició de les competències que li permetin assegurar el seu aprenentatge en les àrees de coneixements corresponents.
2. Coordinar-se amb la resta del professorat que atén un mateix alumnat, per tal d'elaborar i adaptar el pla d'estudis a les seves necessitats i característiques.
3. Fer el seguiment global de l'alumnat i establir les mesures necessàries per a la millora de l'aprenentatge, d'acord amb el projecte educatiu del centre.
4. Avaluar l'alumnat d’acord amb la normativa establerta i amb el projecte educatiu del centre i adoptar les corresponents decisions de promoció.
5. Prevenir els problemes d’aprenentatge que puguin presentar-se i compartir tota la informació que sigui necessària per treballar de manera coordinada amb la resta del professorat.
6. Analitzar, reflexionar i modificar la pràctica educativa usada com a mètode de treball habitual i continu amb l’objectiu de millorar les accions pedagògiques realitzades.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau