Tècnic cultura
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTEAC004
Missió
Organitzar, desenvolupar i promocionar la vida cultural del municipi propulsant la participació de les entitats associatives i culturals així com establint llaços de col·laboració amb les diverses unitats de la corporació i amb les diferents administracions públiques i organitzacions municipals.
Funcions generals
1. Dissenyar, organitzar i implementar els programes d’actuació municipal en matèria de cultura i els diversos procediments associats.

2. Difondre, divulgar i sensibilitzar la ciutadania vers la cultura en totes les seves manifestacions.

3. Seguir les activitats culturals i, protegir i mantenir els béns culturals del municipi.

4. Facilitar la realització de projectes culturals tant en l'àmbit intern de la corporació com entre les diferents administracions públiques i entitats culturals.

5. Establir i mantenir contactes amb el món associatiu, amb les entitats culturals del municipi i amb tercers.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau