Tècnic infància/família/gent gran/inclusió
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de benestar social
Codi
XTEBS006
Missió
Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.
Funcions generals
1. Elaborar projectes d'integració social, aplicant la normativa legal vigent i incorporant la perspectiva de gènere.

2. Dirigir la implementació de projectes d'integració social, coordinant les actuacions necessàries per dur-les a terme i supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat.

3. Programar activitats d'integració social, aplicant els recursos i les estratègies metodològiques més adequades.

4. Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes.

5. Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau