Tècnic jurídic
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XTESI001
Missió
Assessorar als àmbits funcionals de la corporació que així ho requereixin, realitzar el seguiment dels expedients amb contingut jurídic i defensar davant dels tribunals els interessos municipals quan sigui necessari, d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions dels seus superiors.
Funcions generals
1. Donar suport tècnic en matèria jurídica, tant a nivell intern de la corporació com a nivell extern (entitats locals i altres institucions i organismes púbics, així com als usuaris).

2. Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui afectar la gestió de l’activitat de la corporació.

3. Elaborar i redactar plecs de condicions administratives, decrets, propostes de resolució, convenis i concerts, contractes civils, laborals i administratius, bases per a subvencions, ordenances i reglaments municipals, i d’altra documentació jurídica que sigui necessària.

4. Defensar davant dels tribunals civils, laborals i contenciosos administratius els interessos municipals.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau