Tècnic medi ambient
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XTEDT006
Missió
Elaborar projectes i inspeccionar activitats i instal·lacions amb l'objectiu de preservar i protegir el medi ambient i l’entorn natural de la corporació d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control mediambiental, tant en l'àmbit intern (corporació) com en l'àmbit extern (institucions, organismes, empreses i usuaris en general), dins del terreny d'actuació pròpia.
2. Elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi natural així com redactar la documentació tècnica corresponent a les actuacions desenvolupades en l’àmbit.
3. Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi al municipi i aquelles actuacions susceptibles d’afectar el medi ambient.
4. Emetre informes i treballs d'ordre tècniccol·laboració i assessorament al seus superiors, en relació a problemes generals i concrets d'usos i normativa aplicable, i de proposta de modificació d'aquesta normativa.
5. Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau