Tècnic salut pública
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTEAC010
Missió
Elaborar projectes i inspeccionar activitats amb l’objectiu de garantir els estàndards de salut pública, d’acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Elaborar, fer el seguiment i avaluar els programes i activitats en l’àmbit de la salut pública.

2. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i gestió de la salut pública, tant en l'àmbit intern (corporació) com en l'àmbit extern (institucions, organismes, empreses i usuaris en general).

3. Inspeccionar, controlar i supervisar aquelles actuacions susceptibles d’afectar a la salut pública.

4. Emetre informes i treballs d’ordre tècnic, de col·laboració i d’assessorament als seus superiors, en relació a problemes generals i concrets d’usos i normativa aplicable, i de proposta de modificació d’aquesta normativa.

5. Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement de la protecció i promoció de la salut pública.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau