Topògraf
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XTEDT005
Missió
Dissenyar, elaborar i executar treballs de topografia i cartografia al territori de la corporació per tal de fer possible la realització d’obres arquitectòniques i infraestructures d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de topografia i cartografia tant en l'àmbit intern (corporació) com en l'àmbit extern (institucions, organismes, empreses i usuaris en general), dins del terreny d'actuació pròpia.

2. Organitzar i tractar tota aquella informació útil per desenvolupar les tasques del seu àmbit i supervisar les bases topogràfiques de la corporació.

3. Elaborar i desenvolupar plans i projectes topogràfics i cartogràfics per a la intervenció directa al terreny.

4. Intervenir directament en el terreny en aixecaments i replantejaments de construccions i terrenys, auxiliar en la seva execució i participar en projectes d'infraestructura viària i d'ordenació del territori.

5. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau