Vigilant
Ens Local
Col·lectiu professional
Suport operatiu
Àmbit funcional
Serveis de seguretat ciutadana
Codi
XSOSC002
Missió
Realitzar el control i la vigilància de les dependències, de la seguretat de l'edifici i del bon funcionament de les instal·lacions municipals i amb caràcter general li corresponen la realització de les funcions definides a la Llei de policies locals de Catalunya.
Funcions generals
1. Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

2. Ordenar i regular el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació.

3. Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

4. Vetllar pel compliment de reglaments, ordenances, resolucions i altres disposicions i actes municipals.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau