Anàlisi d'equilibris economicofinancers

Acció formativa
Anàlisi d'equilibris economicofinancers
Àmbit promotor de formació:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits:
• Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.
• Imprescindible càmera web i micròfon.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 36 | Màxim 47
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 20,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 12,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

• Els controls a la liquidació.
• La definició de solvència.
• La solvència suficient.
• La variació de la solvència.
• L’estalvi net.
• El resultat econòmic.

• Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics.
• Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer.

Visualització de vídeos, realització de qüestionaris i sessió de dubtes i qüestions.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Per a la obtenció del certificat d'aquest curs es valoraran: els qüestionaris previs a les sessions de videoformació, per tal de garantir la visualització dels vídeos, l'assistència i participació activa a les sessions de videoconferències i la superació del qüestionari final d'avaluació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control i gestió pressupostària