Control i gestió pressupostària

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics.
• Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin i ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar el processos de gestió de la despesa i els ingressos per tal d'optimitzar la gestió en ens locals menors de 5000 hab.
• Conèixer com aplicar la gestió de la despesa i els ingressos amb les eines SeTDIBA.

Canal
Presencial
Durada
13,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

*Conèixer el marc teòric, els instruments i les implicacions en l'execució dels fons europeus “Next Generation”.
*Identificar les implicacions concretes en els àmbits de la contractació, la gestió de subvencions i la gestió de recursos humans.
*Identificar les mesures a prendre i els recursos disponibles per complir amb els requeriments de bon govern vinculats amb l'execució dels fons.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Conèixer el marc teòric, els instruments i les implicacions en l'execució dels fons europeus “Next Generation”.
* Identificar les mesures a prendre i els recursos disponibles per complir amb els requeriments de bon govern vinculats amb l'execució dels fons.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.• Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.• Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc normatiu en matèria de pressupostos de gènere amb aplicació al món local.. Analitzar la política pressupostària de l'Administració local des de la perspectiva de gènere.. Obtenir eines per a l'elaboració i el desenvolupament de pressupostos locals amb perspectiva de gènere.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar els conceptes d’estabilitat pressupostària i els controls derivats de la Llei Orgànica 2/2012 del pressupost inicial en les entitats locals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h