Control i gestió pressupostària
Definició

Planificar i fer seguiment del pressupost a l'Administració local, elaborant l’avantprojecte del pressupost municipal, les seves posteriors modificacions per tal de mantenir un control i fiscalització de les despeses i ingressos municipals, així com de la gestió pressupostària de la corporació.

La competencia implica ...
Documentació administrativa vinculada amb els processos de gestió pressupostària.
Fases d'execució de la gestió del pressupost.
Principals conceptes derivats de la gestió pressupostària: aprovació del pressupost, modificacions de crèdits, execució, liquidació i control.
Estabilitat pressupostària i controls derivats de la legislació vigent.

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics.
• Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin i ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar el processos de gestió de la despesa i els ingressos per tal d'optimitzar la gestió en ens locals menors de 5000 hab.
• Conèixer com aplicar la gestió de la despesa i els ingressos amb les eines SeTDIBA.

Espai 5.000
Canal
Presencial
Durada
13,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Realitzar amb eficàcia la tramitació dels expedients de subvencions a l’administració local.
- Definir i aplicar la normativa actual que regula el règim de subvencions que concedeixen les entitats locals.
- Adquirir coneixements detallats de la qüestions relacionades amb els procediments de justificació, comprovació i gestió pressupostària de subvencions.
- Conèixer la normativa de subvencions i les avantatges i beneficis referent a criteris socials amb perspectiva de gènere.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer el pressupost com a eina de gestió econòmica d’un ens local.
- Diferenciar les fases del pressupost: planificació, pressupostació, execució i liquidació.
- Conèixer les possibles modificacions en les previsions pressupostàries.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar els conceptes d’estabilitat pressupostària i els controls derivats de la Llei Orgànica 2/2012 del pressupost inicial en les entitats locals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h