Control i gestió pressupostària

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Conèixer i aplicar els conceptes d’equilibris econòmics.
• Ser capaç de vincular els controls legals amb els conceptes d’equilibri econòmic i financer.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin i ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local i els tipus de documents i tràmits que els conformen.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes d’estabilitat pressupostària i els controls derivats de la Llei Orgànica 2/2012 del pressupost inicial en les entitats locals.

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h