Aparadors culturals per a biblioteques

Acció formativa

Aparadors culturals per a biblioteques

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
TB/TAB que necessiti assolir els coneixements bàsics i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors culturals en la biblioteca.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8 h
Presencial
8 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

Per què fer un aparador a la biblioteca?
El públic objectiu. Sabem quin és el nostre públic?
Principis bàsics de l’aparadorisme. Comprar o reciclar?
El color i la llum. Com, quan i quins colors fem servir?
Elements que intervenen en l’animació d’un aparador.
Passos a seguir per al muntatge d’un aparador.

Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme.
Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

Taller pràctic a una biblioteca on l'espai, i els recursos disponibles, es faran servir per incorporar els elements d’aparadorisme que serveixen per a la creació d’aparadors, i altres elements, per difondre els fons de les biblioteques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar biblioteca Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Desenvolupament de fons i col·leccions