Cost dels serveis: del cost històric al cost per ordenances

Acció formativa

Cost dels serveis: del cost històric al cost per ordenances

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
11 h
Presencial
0 h
Videoformació
3,0 h
Treball virtual
8 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció.La coherència comptable.Model senzill de costos.El cost efectiu.Resolució IGAE 28/7/2011.Aprofundir en l'anàlisi de cost.Confecció de la memòria.Costos per taxes i preus públics.

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat.Poder justificar les ordenanaces de taxes i preus, i confeccionar la memòria de costos segons l'ICAL 2013.

Visualització de vídeos, realització de qüestionari, sessió de dubtes i qüestions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer