Control financer

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Realitzar el control i la liquidació de costos dins del mòdul del programari comptable.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat.
• Poder justificar les ordenances de taxes i preus, i confeccionar la memòria de costos segons l'ICAL 2013.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar la informació requerida per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i aplicar els conceptes bàsics d’endeutament, contractació d’operacions, el seu reflex comptable en el pressupost, el circuit administratiu associat a la càrrega financera, com també l’entorn legal.
• Ser capaç d’operar amb el mòdul de gestió de passius del programari comptable per gestionar l'endeutament de l'entitat local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h