Cost dels Serveis a Sicalwin -Pràctic-

Acció formativa

Cost dels Serveis a Sicalwin -Pràctic-

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Nombre de participants:
Mínim
11
Òptim
24
Màxim
24
Canal
Presencial
Durada:
5 h
Presencial
5 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

IntroduccióParàmetresComptabilitzacióConsulta d'operacionsRecàlcul d'operacions de costRepartiment secundari de costos

Realitzar el control i la liquidació de costos dins del mòdul del programari comptable

Es treballarà fent émfasi en la pràctica utilitzant el programa de comptabilitat i el mòdul de costos. Un exemple serveix de fil conductor per explicar conceptes teòrics i operativa del mòdul
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer